ffa41
Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

DENİZLİ ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Denizli Şube’nin 1. Olağan Genel Kurulu 06 Aralık 2020 Pazar günü Saat 11.00’de aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Bereketler Mah. 10200. Sok. No:25 Merkezefendi Denizli adresindeki Denizli Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 13 Aralık 2020 Pazar günü Saat 11.00’de yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

Denizli Şube Yönetim Kurulu

 

 

 

G Ü N D E M:

 

  1. Yoklama ve açılış
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
  5. Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)
  6. Kurulların seçimi;
  1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
  2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri
  3. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri
  4. Genel Merkez üst kurul delegeleri

7.Kapanış

          

Yayın Tarihi:18.11.2020        

 

GÜNDEM