ffa41
Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

BOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu 22.01.2017 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Karamanlı Mah. İsmetpaşa Cad. Bolu adresindeki Ümit Disko Düğün salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 29.01.2017 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Bolu Şube Yönetim Kurulu

           

GÜNDEM                    :

1.      Yoklama ve açılış

2.      Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.      Genel Başkanın Konuşması

5.      Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6.      Raporların görüşülmesi ve ibrası(Yönetim ve Denetleme)

7.      Kurulların seçimi;

a.      Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.      Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.       Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.      Genel Merkez üst kurul delegeleri

8.Kapanış

28.12.2016

 

GÜNDEM