ffa41
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

 

Başkanlar Kurulumuz, 17-18 Mart 2016’da Ankara’da toplanarak, gündemindeki gelişmeleri, örgütlenme çalışmalarını değerlendirerek aşağıdaki hususların basına, kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmasına karar vermiştir.

1-Ankara'nın kalbi Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu son belirlemelere göre 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 71 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Başkanlar Kurulumuz; çocukları yetim, ana babaları evlatsız bırakanları, kandan, gözyaşından beslenenleri ve onların değirmenine su taşıyanları şiddetle ve nefretle kınamaktadır.

Kurulumuz, insanlık dışı bu saldırı sonucu yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve bütün Türkiye’ye başsağlığı, sabır, yaralılara da acil şifalar diler.

2- Emekçi halkımızın kölelik düzenlemesi olarak kabul ettiği özel istihdam bürolarına “geçici iş ilişkisi” kurabilme hakkı tanıyan tasarı TBMM’ye gönderilmiştir. Özel istihdam büroları uygulaması işçi simsarlığıdır, yasal köleliktir, emekçilerin köle pazarında alınıp satılmasıdır.

Başkanlar Kurulumuz; taşeronluktan bin kat daha tehlikeli, katmerli kölelik sistemi olan bu düzenlemenin derhal TBMM’den geri çekilmesini talep etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz; ülkemizin iç ve dış ilişkilerinde sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönemde; emekçileri yoksullaştıran, hak kayıplarına yol açacak; kıdem tazminatının fona devri ve işçi simsarlığı olan kölelik bürosu gibi düzenlemelerin toplumu ayrıştırmaktan, germekten, iş barışını ve ülke barışını bozmaktan başka bir anlama gelmediğine inanmaktadır.  

3- Başkanlar Kurulumuz, Kıdem Tazminatı’nın fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenlemeyi asla kabul etmemektedir.

Kurulumuz, Kıdem Tazminatı’nı yok etmeye yönelik girişimler karşısında, Türk-İş Genel Kurul Kararları doğrultusunda, genel grev ve genel direniş dâhil, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanma kararlılığını bir kez daha hatırlatır.  Kurulumuz,  bütün konfederasyonları da, birlikte mücadele etmeye davet eder.

4- Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarına açıklama yapan Maliye Bakanı kamuda asıl işte çalışan 100-150 bin taşeron işçisinin kadroya alınacağını açıklamıştır

Kimin kadroya alınacağı, kimin kadroya alınmayacağının temel belirleyeni olan; “asıl iş, yardımcı iş” hangi kıstaslara göre belirlenecektir? Bakanlık açıklamasında belediyeler muaf mı tutulmaktadır? Belediyede çalışan taşeron işçileri üvey evlat mıdır?

Başkanlar Kurulumuz, taşeron işçiliğinin bütünüyle kaldırılıp, ayrımsız olarak kamuda taşeronda çalışan tüm işçilere kadro verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, tüm emekçiler kadrolu güvenceli bir yaşama kavuşuncaya, taşeronlaşma ortadan kalkıncaya kadar mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.18.3.2016

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Belediye-İş Sendikası

Başkanlar Kurulu

 

GÜNDEM