ffa41
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

Başkanlar Kurulumuz, 18 Mayıs 2017’de Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündeminde olan gelişmeleri ve örgütlenme çalışmalarımızı değerlendirerek aşağıdaki hususların basına, kamuoyuna ve örgütümüze duyurulmasına karar vermiştir.

1-Hükümetler sermayenin talepleri doğrultusunda emeğin güvencesizleştirilmesi ve örgütsüzleştirilmesi için yıllardır çaba harcıyor. Bu politikaların bir uzantısı olarak bugün iktidar, kıdem tazminatımıza yönelen büyük bir saldırıya hazırlanıyor.

Başkanlar Kurulumuz, Kıdem Tazminatının fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenlemeyi asla kabul etmeyecektir. Kurulumuz, Kıdem Tazminatını yok etmeye yönelik girişimler karşısında, Türk-İş Genel Kurul Kararları doğrultusunda, genel grev ve genel direniş dâhil, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanma kararlılığını bir kez daha hatırlatır.

Başkanlar Kurulumuz kıdem tazminatı hakkının genişletilerek; kıdem tazminatında tavanın kaldırılmasını, bir yıldan az süreli hizmetler için de kıdem tazminatının ödenmesini, işyeri iflası durumunda tazminatın işçiye ödenmesinin garanti altına alınmasını ve her türlü işten ayrılmalarda da kıdem tazminatı ödemesinin yapılmasını talep etmektedir.

2-Konfederasyonumuz Türk-İş, kurulduğu 1952 yılından bu yana, tüm çalışanları Uluslararası Çalışma Konferansı’nda temsil etmekteydi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl 106. yapılacak olan Uluslararası Çalışma Konferansında çalışan temsilcisi olarak Memur-Sen’i belirlemiştir.

Grev hakkı, toplu sözleşme hakkı olmayan, uluslararası örgütler tarafından hükümet destekli olduğu ve evrensel sendikal ilkelere uygun davranmadığı için üye dahi kabul edilmeyen Memur-Sen, çalışanları temsilen ILO’ya katılacaktır. 

Memur-Sen ve Hak-İş gibi yapılar, emekçileri temsilden uzak, iktidar destekli hormonlu yapılardır. Onlar emekçileri değil, ancak ve ancak kendilerini büyütenleri ve destekleyenleri temsil edebilir.

Başkanlar Kurulumuz, yaşanan bu durumu kabul edilemez bulmakta birlikte, sendikamız yıllardır işveren destekli hormonlu sendikalar ve konfederasyonlarla mücadele ederken, küçük hesaplarla bu duruma seyirci kalan, Türk-İş yönetiminin de gelinen noktada tarihsel bir sorumluluğu olduğu bilincindedir.

Türk-İş yönetimi, yaşananlardan ders çıkarıp, bir an yüzünü önce emeğe ve emekçilere dönmelidir.

3- Taşeron işçilerin “kadro” umutları Hükümet tarafından çeşitli gerekçelerle ertelenmekte, “özel sözleşmeli personel” adı altında anlamsızlaştırılmaktadır. 

Ülkemizi ve emekçi halkımızı sömüren, taşeron sistemi derhal kaldırılmalıdır. Kamuda çalışan tüm emekçiler hiçbir ayrım yapılmadan kadroya alınmalıdır.

Başkanlar Kurulumuz ayrıca Belediye Kanunu'nda taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin önünü açan düzenlemelerin, belediyelerde kadrolara ilişkin sınırlamaların kaldırılmasını ve tüm belediye hizmetlerinin kadrolu işçiler eliyle yapılmasını talep etmektedir.

Belediye-İş Sendikası, tüm emekçiler kadrolu güvenceli bir yaşama kavuşuncaya ve taşeronlaşma ortadan kalkıncaya kadar mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.

4-Başkanlar Kurulumuz; binlerce emekçinin geleceğini karartan ve taşeron çalışmaya zemin hazırlayan 5 ay 29 gün çalışma gibi adaletsiz çalışma biçimlerinin son bulması için başta Türk-İş olmak üzere tüm konfederasyonları etkili ve samimi bir mücadeleye davet eder.

5- Başkanlar Kurulumuz, siyasal iktidarlarca ve işverenlerce yürütülen bağımlı ve güdümlü yandaş sendikal yapı oluşturma girişimlerini şiddetle reddeder.  Başkanlar Kurulumuz, emek örgütlerini siyasi otoritenin denetimi altına almaya yönelik her türlü baskı, tehdit ve saldırıya karşı; eğilmeden, bükülmeden gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak karşı koymakta kararlıdır.

6-Başkanlar Kurulumuz, tüm baskılara rağmen; yılmadan, emeğine, alın terine ve sendikal örgütlülüğüne sahip çıkan, bu uğurda mücadele veren tüm emekçileri yürekten desteklemektedir.

7-Başkanlar Kurulumuz dün olduğu gibi bugün de; çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine yönelik her türlü saldırının karşısındadır, karşısında olmaya da devam edecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.5.2017

Belediye-İş Sendikası

 

 

 

GÜNDEM