ffa41
Belediye-İş Sendikası Ankara Şubesi Genel Kurul İlanı

 

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

ANKARA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Ankara Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 29.04.2018 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi Necatibey Cad. No:59 Kızılay-Ankara adresindeki Toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 06. 05.2018 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Ankara Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

              

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Genel Başkanın Konuşması

5-Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6-Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7-Kurulların seçimi;

a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

8.Kapanış

           

İlan Yayın Tarihi:09.04.2018

 

 

GÜNDEM