ffa41
Basından Ulusal-ULUSAL İSTİHDAM TRAJEDİSİ HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE

Başbakan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleme ve değerlendirme gibi görevleri bulunan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 16 Eylül Pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, "Ulusal İstihdam Stratejisini ele alacak. Ucuz, esnek ve güvencesiz çalışma olarak adlandırılan Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS), 8 Şubat 2012 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplanUsında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından gündeme getirilmişti. Taslak, hükümetin işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik yeni bir saldırı paketi olarak değerlendiriliyor.


UİS'de neler vardı?       
Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından 8 Şubat tarihinde konfederasyonlara sunulan "Ulusal İstihdam Stratejisi" metninde, esnek çalışma biçiminin yaygınlaştırılması ve kıdem tazminatının adım adım tasfiyesi öngörülüyordu. Açıklama kısmında, istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, işletmelerdeki finansal öngörülebilirliği artıracak ve işgücü hareketliliğini hızlandıracak bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı ifade ediliyor ve bireysel hesaba dayalı bir sistemin oluşturulacağı belirtiliyordu.

İşçinin geliri yarı yarıya düşüyor

Ulusal istihdam Stratejisi, aynı zamanda çalışma hayatını esnekleştirmeyi hedefliyor. Geçen haftalarda Ulusal Kanal'a konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel esnek çalışma modeline ilişkin şunları söylemişti: "Esnek çalışma modeli şöyle bir durum. Bir metroda büfe olduğunu düşünelim ve büfede 5 kişi çalıştığını düşünelim. Metrodaki büfe sahibi diyor ki: "Benim sabah 7.00 ile 10.00 arası işim oluyor." Yani senin çalışma şartlarını esnekleştireyim ücretini de esnekleştireyim. Ben daha çok kâr edeyim" Durum böyle olunca işçinin geliri de yarı yarıya düşüyor. Aldığı gelirleri yarı yarıya düşürecek ama giderleri düşürmeyecekti. Yine amaç ticari yine amaç sermayeyi korumak.

Kıdem tazminatı ortadan kaldırılıyor

UİS'te, kıdem tazminatının tamamen tasfiyesi anlamına gelecek bir düzenlemenin yapılacağı belirtiliyordu. UİS Eylem Planı'nda, "Belirli süreli iş sözleşmesinde öngörülen değişiklik, sözleşmeye 'ardı sıra tekrarlanma' olanağı getirerek kıdem tazminatı hakkını tamamen yok ediyor. Kıdem tazminatı, yalnızca iş sözleşmelerinin işveren tarafından belirli koşullarda feshedilmesi ve bazı durumlarda da işçi tarafından sona erdirilmesinde ödenir. Örneğin mevcut düzenlemeye göre 1.5 yıllığına belirli süreli iş sözleşmesi ile işe alınan bir işçiye, dönem sonunda kıdem tazminatı ve ihbar süresinin ücreti ödenmez. Mevcut düzenlemede işveren, belirli süreli iş sözleşmesiyle aldığı işçiyle "esaslı bir neden" göstermeden sözleşme yenilerse bu başlangıçtan itibaren "belirsiz süreli" kabul ediliyordu bu da işçiye kıdem tazminatı hakkını doğuruyordu, "UİS Eylem Plam'nda, "İş sözleşmeleri için belirlenen sürede tekrarlanma imkânı sağlanacaktır" tedbiri öngörülüyor. Böylece "esaslı bir neden" koşulu ortadan kalkıyor. Bu dudrumda işverenler, işçileri tekrarlanan belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırabilecek ve belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sözleşmenin sonunda kıdem tazminatı ve ihbar süresinin ücreti hakları olmayacak. 

13.9.2013

 

 

GÜNDEM