ffa41
Basından - Evrensel Gazetesi - Hak grevine Yargıtay onayı

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, Mersin Limanında işten atmalara karşı yapılan grevin yasa dışı olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Anayasada yapılan değişiklikler ve altına imza atılan uluslararası anlaşmalara dikkat çekilen Yargıtay kararı ile sendikaların grev hakkı genişletilmiş oldu.
Yargıtayın kararına kadar uzanan süreç şöyle gelişti: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ’de (MIP) çalışan işçiler Liman-İş Sendikasına üye oldu. Patronun kendilerinin yerine başkalarını getireceğini öğrenen işçiler, iş bırakarak iş makineleri ve konteynerlerle giriş kapılarını kapattı. Emniyet verilerine göre yaklaşık 300 işçinin katıldığı eylemin ardından 22 işçi işten atıldı. Bu işçilerden 18’i geri alınırken, sendika temsilcisinin de aralarında olduğu 4 işçi geri alınmadı. Bu işçiler işe iade davası açtı ama Mersin 3. İş Mahkemesi yasa dışı eylem yaptıkları iddiasıyla davayı reddetti. Liman-İş Sendikası da bunun üzerine Yargıtaya başvurdu.

GREV İNSAN HAKKIDIR
ILO, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa Sosyal Şartı’nda grevi de kapsayan toplu eylem hakkının insan hakkı olarak kabul edildiğini belirtilen Yargıtay, Türkiye’nin ilgili sözleşmeleri imzalamamasının, bu hakların kullanımına engel olamayacağı belirtildi. ILO’nun denetim organlarının siyasi amaçlı grev, genel grev ve sempati grevlerinin yasaklanmasını eleştirdiğini hatırlatan Yargıtay, grevin yasaklanmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirildiğine işaret etti. İşçilerin grev hakkını düzenleyen Anayasa’nın 54. maddesinde yapılan değişikliklerin hak grevine ilişkin yasakları ortadan kaldırdığı ifade eden Yargıtay, AİHM’nin de Türkiye aleyhinde verdiği kararda toplusözleşme prosedürü ile bağlantılı olmayan 1 günlük genel grevin hükümet tarafından yasaklanmasının ve çalışanlara disiplin cezası uygulanmasının AİHS ve Avrupa Sosyal Şartı ve ILO ile benimsenen kurallara aykırı olduğunu kabul ettiğini aktardı.
“Demokratik hakkın kullanımı niteliğindeki protesto eylemlerinin toplu eylem hakkı” kapsamında olduğunu belirten Yargıtay toplu eylemi de şöyle tarif etti: “Toplu eylem hakkı bir üst kavram olarak benimsenmiş olup, buna grev yanında grev benzeri protesto eylemleri, kurallı çalışma, işi yavaşlatma gibi eylemler de dahil edilmiştir. Sonuç olarak, uluslararası normlar uyarınca: işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını etkileyen veya işyerindeki uygulamalara yönelik olarak kısa süreli, demokratik bir hakkın kullanımı niteliğindeki protesto eylemleri toplu eylem hakkına dahildir.”

İŞE İADE KARARI VERDİ
Bu tanım ve saptamalar üzerinden Mersin’de yaşananları değerlendiren Yargıtay, işçilerin işten atmayı önlemek ve işten atılanların geri alınması için yaptıkları eylemlerin toplu eylem hakkı kapsamında yer aldığını vurguladı.
Mersin’deki eylemin uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Yargıtay, eylemin yasa dışı eylem olarak değerlendirilemeyeceği, telafisi imkansız zarar meydana getirmeyecek şekilde toplu eylemde bulunmanın işverene haklı nedenle fesih hakkı da vermeyeceği kararına vardı.
Yerel mahkemenin kararın bozan Yargıtay, işten atılan işçilerin iade edilmesine karar verdi.

21.07.2014

 

 

 

GÜNDEM