ffa41
Basından- Cumhuriyet Gazetesi-İŞÇİ KESESİNDEN 7,5 MİLYAR CÖMERTLİK

Başbakan Ahmet Davutoğlu, içinde işverenlere asgari ücret ve SGK prim desteklerinin, yatırımcılara vergi indirimlerinin, kadınlara ve KOBİ'lere finansmana ulaşma olanaklarının sağlandığı "İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destek Paketi"ni açıkladı. Seçim öncesinde açıkladığı bu paketin toplam maliyetinin 7.5 milyar TL olacağını dile getiren Davutoğlu, bu maliyetin bütçe disiplinini olumsuz etkilemeyeceğini savundu. 1000 liranın altında maaş alan emeklilere 100 lira zam yapılacak. Zamların maliyeti 4 milyar 'lira. Ayrıca 145 lira olan 65 yaş aylığı 200 liraya çıkarılacak. Bunun da maliyeti 342 milyon lira.


İktidarı boyunca emekçinin sendikal örgütlenmesi önünde engeller oluşturmak ve grevleri yasaklamaktan başka bir şey yapmayan hükümet, dün açıkladığı 7.5 milyar liralık üretim ve istihdam paketinin kaynağı olarak işsizlik fonunu gösterdi. 

Primler devletten 

Davutoğlu istihdamı ve yatırımları artırmak için atılacak adımları şöyle sıraladı:

İŞKUR'dan işgücü desteği çerçevesinde özel sektör işyerlerinde altı ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı'nda çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenerek, işverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşülebilecek. Kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek. Temmuz 2015'e kadar işbaşı eğitimine başlanması halinde ek 6 ay daha destek verilecek.

Yatırımcıların 2015-2016 döneminde gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak. 


İki yıllık dönemdeki harcamalar için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanan oran yüzde 0-80 arasındayken yüzde 50-80 aralığında olacak. 

120 bin istihdam

Toplum yararına çalışma kapsamında 120 bin yeni istihdam sağlanacak. 

Yüksek teknoloji yatırımlarına tam destek çerçevesinde ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar,

öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak, 5. bölge desteklerinden yararlandırılacak. 

Yeni yatırımcıya 31 Aralık 2015'e kadar başlanılan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecek.
Sigorta primine işveren hissesi desteği sağlanacak.

Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı getirilecek. Borç yerine öz kaynak kullanımı özendirilecek. Bu çerçevede "yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF yüzde 6'dari O'a indirilerek, sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak.

Ar-Ge ve tasarıma daha fazla destek verilecek. Tasarım merkezleri Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek.
Hazine destekli kefaletin kapsamının genişletilmesi düzenlemesi ile Hazine'den kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek. 1 milyar liralık kaynak 2'ye çıkartılacak. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar TL'ye kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açılacak.


KOBİ'ye destek

İmalatçı KOBİ'lere ve kadın girişimcilere ilave destek sağlanacak.

Ar-Ge'ye dayalı yatırımlar için proje ve finansman desteği çerçevesinde TÜBİTAK tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayinde hazırlanan projeler Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile desteklenecek.


KOBİ'lere teminat kolaylığı sağlanarak, KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

Türkiye Kalkınma Bankası, sözkonusu istihdam projelerinin düzenlenmesi ve yeterli desteği verebilmesi için yenirden yapılandırılacak. 


KOBİ'ler taşınır mallarını kredi teminatı olarak kullanabilecek. Böylece KOBİ'lerin finansmana erişimleri kolaylaştırılmış olacak.


Ekonomide Süreklilik Sorunu Olmayacak

Başbakan, ekonomi yönetimine yönelik, "Ekonomi yönetiminde bir süreklilik problemi olmayacak.

Makamlar değişse de bu ekibin birlikteliği devam edecek" dedi. 

Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı basın toplantısında paketi açıkladıktan sonra soruları da yanıtladı.

Büyümenin beklentilerin altında kaldığını söyleyen Davutoğlu, paketin getireceği ekonomik canlılığın pozitif katkı sağlayacağını ileri sürdü. Davutoğlu, geçen sene kuraklık nedeniyle tarımdaki daralmanın da bu rakamı etkilediğine dikkat çekti. 

3.4.2015

 

GÜNDEM