ffa41
Basından-Zaman Gazetesi- Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nda eşine az rastlanır bir yolsuzluk olayı yaşandı.

İşçi sendikasında büyük yolsuzluk

 Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nda eşine az rastlanır bir yolsuzluk olayı yaşandı. Sendikanın muhasebe elemanları, Hizmet-İş’in 3,4 milyon lirasını kendi hesaplarına ve üçüncü şahısların banka hesabına aktardı. Ayrıca temizlik şirketine hem elden hem bankadan mükerrer ödeme yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nda ilginç bir yolsuzluk olayı yaşandı. 3 milyon 470 bin TL muhasebe görevlileri tarafından kendilerine ve 3. şahıslara ait hesaplara aktarıldı. İşlemler, muhasebe hileleriyle gizlendi. Yolsuzluk, aynı zamanda Hak-İş Başkanı da olan Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan'a gelen ihbar mektubuyla ortaya çıktı. Mektup üzerine başlatılan incelemede iddiaların doğru olduğu anlaşıldı.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nda eşine az rastlanır bir yolsuzluk olayı yaşandı. Sendikanın 3 milyon 470 bin TL’si muhasebe görevlileri tarafından, muhasebe görevlileri ve üçüncü şahısların banka hesaplarına aktarıldı. Yapılan işlemler, muhasebe hileleriyle gizlendi. Sendikada yaşanan yolsuzluk, aynı zamanda Hak-İş Başkanı da olan Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan’a gelen ihbar mektubuyla ortaya çıktı. İhbar mektubu üzerine başlatılan inceleme sonucu iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. İhbarın ardından yapılan inceleme sonucu yolsuzluğun tespit edilmesinden sonra muhasebe görevlileri ve yolsuzlukta işbirliği içinde hareket ettikleri belirlenen şahıslara karşı yargı süreci başlatıldı. Hizmet-İş Sendikası’nda muhasebenin bağlı olduğu genel mali sekreter istifa ederken, mal varlığına tedbir konuldu.

    Belediyelerde örgütlü Hizmet-İş Sendikası’nda yaşanan yolsuzlukla ilgili yargı sürecinin Mayıs 2013’te başladığı belirtildi. Yaşanan yolsuzluk olayı ve gelinen süreçle ilgili olarak Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, bu hafta başında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “sendikanın muhasebe görevlileri tarafından, sendikanın banka hesapları üzerinde hileli işlemler yapılmış olabileceği hususunda genel başkan Mahmut Arslan’a 22 Mart 2013 tarihinde ihbar mektubu geldiği ve bu  mektubun ardından inceleme başlatıldığı” kaydedildi.

    Açıklamaya göre Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mahmut Arslan, ihbar mektubundaki iddiaları araştırmak üzere birinci hukuk müşavirini görevlendirdi. Sendikanın birinci hukuk müşaviri tarafından hazırlanan raporda, “banka hesapları, kasa kayıtları ve harcama belgeleri üzerinde muhasebe görevlileri tarafından usulsüz işlemler yapıldığı, klasik muhasebe yöntemleri kullanılmak suretiyle de usulsüzlüklerin gizlendiği” tespitine yer verildi.

    Bu raporun ardından soruşturmayı genişleten sendika yönetimi, muhasebe kayıtları ve banka hesapları üzerinde yapılan usulsüzlüğü bütün boyutları ile ortaya çıkarabilmek amacıyla, Hizmet-İş Sendikası’nın banka hesapları, kasa kayıtları ve harcama belgeleri üzerinde inceleme yapmak üzere Eksen Yeminli Mali Müşavirlik isimli firma ile sözleşme yaptı. Eksen Yeminli Mali Müşavirlik, ön inceleme raporunu 20 Haziran 2013’te sendika yönetimine sundu. Bu rapora göre sendikanın banka hesapları ve kasa kayıtları üzerinde muhasebe görevlileri tarafından usulsüzlükler yapıldı. Muhasebe görevlilerinin veya üçüncü şahısların banka hesaplarına havaleler gerçekleştirildi. Yapılan işlemler muhasebe hileleri ile gizlenmeye çalışıldı. Bu yolla sendikanın mülkiyetinde bulunan 3 milyon 470 bin TL banka hesaplarından çıkarıldı.

Mali sekreterin mal varlığına tedbir

Eksen’in raporuna göre muhasebe görevlileri bir yandan sendikanın temizlik firmasına kapalı faturalar karşılığında elden nakit ödeme yaparken, diğer yandan banka havaleleri ile ikinci kez (mükerrer) ödeme yapıtı. Muhasebe görevlileri ve ilgililer aleyhine başlatılan yargı sürecine bağlı olarak ilgililerden yaklaşık 2,8 milyon TL tahsil edildi. İhbar mektubu ve Eksen firmasına hazırlatılan raporun ardından Hizmet-İş Sendikası, muhasebesine bakan görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Genel mali sekreter ve usulsüz işlemleri yapan muhasebe görevlileri ile bunlarla işbirliği yapan şahıslar aleyhine dava açıldı. Ankara 19. İş Mahkemesi, Hizmet-İş Sendikası muhasebe görevlileri ile genel mali sekreterin mal varlıkları üzerine tedbir koydu. Yargılama sürüyor.

İSA YAZAR 12 Aralık 2013

 

 

GÜNDEM