ffa41
Basından-Yeniçağ-TÜRK-İŞ’DEN ÜCRETLİLERDE ARTAN VERGİYE ÇÖZÜM TALEBİ

Yılbaşında net 2 bin 500 lira ücret alan bir işçi, Haziran'da vergi dilimine giriyor, ücret, Temmuz'da 2 bin 361 liraya kadar iniyor. Aralık ayına kadar her ay ek 139 lira vergi ödüyor. 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin yüksek oranları yüzünden, çalışanların Ocak ayında aldığı ücretin Aralık ayına kadar önemli ölçüde düştüğünü belirterek, "işçiler başta olmak üzere bütün çalışanların yıl sonuna doğru yoğun olarak hissettiği bu ağır vergi yükü, önemli bir mesele olarak çözüm bekliyor." dedi. Ergün Atalay, "Çalışma barışını örseleyen bu vergi adaletsizliğinin giderileceğini seçim meydanlarında duymak istiyoruz." talebinde bulundu. 

Anayasa'nın 73. maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesinin yer aldığına işaret eden Ergün Atalay, buna rağmen ücretli çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alması gereken devlet, az kazanan ücretliden diğer kesimlere kıyasla yüksek oranda vergi alıyor" dedi. Türkiye'de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğini belirten Ergün Atalay, şöyle devam etti: "Yıl başında net 2500 lira ücret alan bir işçi, Haziran'dan itibaren vergi dilimine girmeye başlıyor. Haziran'da net 2403 liraya düşen ücreti, Temmuz'da 2361 liraya kadar iniyor. Yani, bu işçi, Temmuz'dan Aralık ayına kadar her ay ek 139 lira vergi ödüyor. Doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan ağır vergiler yetmezmiş gibi, çalışanlar bir de dolaylı olarak, mal ve hizmet üzerinden alınan ve harcamalardan kaynaklanan vergilerle karşı karşıya kalıyor." Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına yönelik düzenlemeden memnuniyet duyduklarını dile getiren Ergün Atalay, "Evli ve çocuklu asgarî ücretliler de vergi dışı ' talebinde bulundu.

04.06.2018

 

GÜNDEM