ffa41
Basından-T24- Bakanlıktan talimat-Ekim de kamuoyuna yansıyan ve acil olanlar dışında işyeri denetimi yapmayın

Çalışma Bakanlığı tüm iş müfettişlerine "Ekim ayında seminer var" talimatı gönderdi

Çalışma Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’deki tüm iş müfettişlerine "Ekim ayında seminer var. Kamuoyuna yansıyan ve acil olanlar dışında işyeri denetimi yapmayın" talimatı verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise iş güvenliği denetimlerini durdurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem’in oluruyla Türkiye’de tüm iş müfettişlerine 29 Eylül 2015 tarihli bir yazı gönderildi.

Yazıda Ekim 2015’te yapılması planlanan veya devam eden teftiş (işyeri denetimleri) görevlerinin zorunlu olanlar hariç kasım ayında gerçekleştirilmesi talimatı verildi. Bakanlık yetkilileri hizmet içi eğitim nedeniyle denetimlerin ertelendiğini ileri sürerken geçmiş yıllarda kasım veya aralık ayında yapılan eğitim seminerleri sırasında denetimlerin ertelenmediği belirtiliyor.

Yazıyla duyuruldu

Denetimlerin durdurulmasına ilişkin yazı, Antalya’da düzenlenecek hizmet içi eğitim kararıyla birlikte gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluruyla gönderilen yazıda, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli iş müfettişlerine yönelik eğitim seminerinin 13-23 Ekim tarihleri arasında verileceği belirtildi. 2015 yılı çalışma planında seminerin yer aldığı kaydedilen yazıda, memurlara ise 18-23 Ekim’de hizmet içi eğitim seminerinin yine Antalya’da yapılacağı bilgisi yer aldı.

29 Eylül 2015 tarihli aynı yazıda ekim ayındaki denetimlerin ertelenme talimatı ise şöyle verildi: “Eğitim seminerine, Kurul Başkanlığı ve beş Grup Başkanlığında yürütülmesi zorunlu işler ile acil nitelikli görevlerin ifası amacıyla yeter sayıda müfettiş ve memurun nöbetçi olarak görevlendirilmesi öngörülmüştür. Bu görevlendirmeler dışında bütün iş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi yardımcıları ile memurların katılımının sağlanması, 2015 yılı Ekim ayında yapılması planlanan veya devam eden teftiş görevlerinin, acil nitelikli olanlar ile kamuoyuna yansıyan veya teftiş programına alınmasında zorunluluk bulunanlar hariç olmak üzere 2015 yılı kasım ayında gerçekleştirilmesi; 2015 yılı ekim ayında hizmetiçi eğitim semineri dışında kalan günlerde, grup başkanlıklarında tüm müfettişlerin katılımı ile 2016 yılı teftiş programlarının hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ile 2015 yılına ait teftiş faaliyetlerinin değerlendirilerek raporlandırılması ve müfettişlerce tamamlanan teftiş görevlerine ait raporların düzenlenmesi talimatlandırılmıştır. ”Böylece acil olan, kamuoyuna yansıyan ve zorunlu olan işyeri denetimleri dışında ekimde seçimlere kadar hiçbir işyerinin denetlenmediği ve denetlenmeyeceği ortaya çıktı. 

Seminerde denetim durmuyordu

 İş müfettişlerinin denetimlerinin ekim ayında durulmasıyla ilgili olarak üst düzey bir yetkili, “seminerler” nedeniyle böyle bir kararın alındığı bilgisini verdi. Normalde son 4-5 yıldır söz konusu seminerin kasım veya aralık ayında yapıldığını belirten yetkili, “Bu sene ekim ayında yaptık. İnsanları da hapsedecek halimiz yok ya, oraya gelen müfettişler bir iki saat kendilerine zaman ayırsın isteniliyor. Üstelik 1 Kasım’dan sonra bakan değişimi olacak. Yeni bir isme bu eğitimleri anlatmak gerekecek. Bu durumda 2015 yılında yapmamız gereken eğitimlerimiz sarkabilir. Tüm bunlar düşünülerek böyle bir ayarlama yapıldı” dedi. Ancak daha önceki yıllarda seminerin yapıldığı ayın bütününde denetimlerinin durdurulmasının söz konusu olmadığı ifade ediliyor:

16.10.2015

 

GÜNDEM