ffa41
Basından-Sol Gazetesi- Industrıall Sanayi Manifestosu Yayımladı

Küresel sendika IndustriALL, Madrid'deki konferansta yayımladığı manifestoyla, Avrupa Parlamentosu'na yönelik bir çağrı yaptı. Hazırlanan metin, daha siyasi bir çıkışın gerektiğini savunan Güney bloğu sendikalarının tepkisiyle karşılandı. Küresel sendika IndustriALL Avrupa tarafından düzenlenen "Avrupa Sanayi İstihdamının Geleceği" başlıklı konferans geçen hafta, İspanya'nın Madrid kentinde yapıldı. Maden, enerji ve imalat sektörlerinde çalışan, 140 ülkeden sendikayı bünyesinde toplayan IndustriAll'a Türkiye'den de Petrolİş, Birleşik Metal, Çelik-İş, Kristal-İş, Genel Maden-İş gibi pek çok sendikanın üyeliği sürüyor. Konferansa, çeşitli Avrupa sendikalarını temsilen 154 kişi katıldı.


'İSTİHDAM YARATIN'

Ekonomik kriz sürecindeki kemer sıkma önlemlerinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan ve işçi eylemlerinin yoğunlaştığı Madrid'de yapılan konferansın amaçlarından biri, "Sanayiye yeniden işlerlik kazandırmak için manifesto" başlıklı raporun kamuoyuyla paylaşılmasıydı. Avrupa sendikalarının Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yayımladığı bu deklarasyon, Avrupa Birliği siyasetçilerine sanayinin yeniden canlandırılması, istihdam yaratılması ve Avrupa Sosyal Modeli'nin yeniden uygulanırlık kazanması için talep ve önerilerini içeriyor. 22-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yapılan toplantıya, Parlamento'dan da üst düzey katılım sağlanması gözetildi.

MANİFESTOYA GÜNEYDEN TEPKİ

Alman sendikalarının hakimiyetinin ağır bastığı IndustriAH Avrupa'nın konferansında, kamuoyuna duyurulan ortak deklarasyon özellikle Güney bloğu ülkelerinden eleştiri aldı. Hazırlanan metnin böylesi kritik bir dönemde suya sabuna dokunmadığını söyleyen özellikle İspanya ve Fransa sendikaları, daha siyasi bir çıkış ve daha spesifik taleplerin ön plana çıkması gerektiğini savundu. Bu sendikalar aynı zamanda AB ile ABD arasında gündemde olan serbest ticaret anlaşmasına da karşı çıkıyor.


Manifesto'da neler var?

Konferansta kamuoyuyla paylaşılan ve sendikaların 2014-2019 yasama dönemi için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyelerine çağrısını içeren "Sanayiye Yeniden işlerlik Kazandırmak için Manifesto" özetle şu başlıkları içeriyor:

.Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından yayımlanan "Avrupa için Yeni Bir Yol" önerisini desteklediğini belirten IndustriAH Avrupa, ekonominin canlandırılması için, iç talebin güçlendirilmesi ve yeni yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.
.Kemer sıkma politikalarının başarısız olduğunun altını çizen küresel sendika, Troyka tarafından iflas eden ülkelere dayatılan önlemlerden vazgeçilmesi ve yerine demokratik bir şekilde kontrol edilen bir koordinasyon mekanizması oluşturulması çağrısı yaptı.


."Sosyal diyalogun" geliştirilmesinin talep edildiği manifestoda, sanayi politikasının gelişmesi için bunun şart olduğu vurgulandı.


.IndustriALL Avrupa, finansal sistemin, reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayan konumuna yeniden getirilmesi çağrısı yaptı, bireysel bankacılıkla yatırım bankacılığının birbirinden ayrılması ve spekülasyonlardan caydırıcı bir etki yaratması için Finansal işlem Vergisi getirilmesi gerektiğini kaydetti.


.Manifestoda, geleneksel sanayi altyapılarının güvence altına alınması ve bu alanda verimliliğin artırılması için, altyapının yeni üretim teknolojilerindeki yatırımlarla yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. IndustriALL Avrupa, sanayi politikasının, talep yönünü görmezden geldiğini belirttiği raporda, ücretler artmadan iç talebin toparlanamayacağına dikkat çekti ve buna uygun koşulların yaratılmasını talep etti.

Küresel ticaretin işçiler lehine düzenlenmesinin önemine dikkat çekilen manifestoda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını göz önüne alan ve sosyal gelişmeyi destekleyen ticaret politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

10.4.2014

 

 

GÜNDEM