ffa41
Basından-Evrensel- İşçi Vergi Adaleti İstiyor

Vergi gelirlerinin önemli bir payını oluşturan ve ödedikleri vergiler nedeniyle 'sabit gelirli' değil 'azalan gelirli' haline dönüşen emekçiler adalet istiyor. 

Artan oranlı verginin vergi adaletini ücretli aleyhine bozduğunu ortaya koyan çalışma hazırlayan Türk-İş, "İşçi Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Adalet İstiyoruz" başlıklı çalışmada, mevcut vergi sistemi yüzünden gelir ve kazanç üzerinden toplanan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödenir hale geldiğini belirledi. 

 

"Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretliler oluşturmaktadır. Ticari ve serbest kazanç sahiplerinin önemli bir bölümü ise vergi mükellefi yapılamamıştır" ifadelerinin yer aldığı çalışmada, aylık 2 bin 200 lira maaş alan bir ücretlinin artan oranlı vergi dilimi nedeniyle 225 lira ücret kaybına uğradığı hesaplandı. Bu ücretlinin sene başında aldığı net ücreti yıl sonunda da alabilmesi için maaşına yüzde 16.7 zam yapılması gerekiyor.

 

Türk-İş, ücretliler yönünden vergi adaletsizliğinin özellikle 2006'da yapılan vergi değişikliğiyle daha da arttığını belirledi. Yapılan değişiklikle, ticari kazanç sahiplerin vergisinde 5 puanlık iyileştirme yapılarak ilk vergi dilimi yüzde 15'e indirildi ve yüzde 25'lik dilim de 27'ye çıkarıldı.

 

Türk-İş, "En büyük vergi ödeyicisi olan işçileri işverenlerle aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır" denildi. Türk-İş raporunda, "Vergide gerçek anlamda reform, ancak ücretliler aleyhine var olan çarpık yapının değiştirilmesiyle mümkün. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekli. Bu ülkenin sağladığı kaynaklan kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır" çağrısı yapıldı.

17.4.2014

 

 

GÜNDEM