ffa41
Basından-Evrensel-7 ayda iş cinayetlerinde ölen işçi sayısı bini aştı

İSİG Meclisinin hazırladığı rapora göre temmuz ayında en az 133 işçi iş cinayetlerinde can verdi. İlk 7 ayda ise hayatını kaybeden işçi sayısı 1049.

Hükümetin sendikasız, grevsiz, toplusözleşmesiz bir emek rejimi oluşturma çabası, iş cinayetlerinin önünü açıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin hazırladığı rapora göre temmuz ayında en az 133 işçi iş cinayetlerinde can verdi. Böylece 2016 yılının ilk 7 ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı 1049’a ulaştı.

Raporda ilk 7 ayda yaşanan iş cinayetleri şöyle sıralandı: “Ocak ayında en az 115 işçi, şubat ayında en az 144 işçi, mart ayında en az 160 işçi, nisan ayında en az 171 işçi, mayıs ayında en az 123 işçi, haziran ayında en az 203 işçi, temmuz ayında ise en az 133 işçi yaşamını yitirdi.” Son dört yılın temmuz aylarında yaşanan iş cinayetleri ise şu seyri izledi: “2013 yılının temmuz ayında en az 120 işçi, 2014 yılının temmuz ayında en az 130 işçi, 2015 yılının temmuz ayında en az 172 işçi, 2016 yılının temmuz ayında ise en az 133 işçi can verdi.”

Temmuz ayında yaşamını yitiren 133 kişinin 107’si işçi ve memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 20’si çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 6’sı esnaflardan olmak üzere 26’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştu. 

ÇOCUK İŞÇİLER CAN VERİYOR

Temmuz ayında iş cinayetlerinde 15 kadın ve 118 erkek işçi yaşamını yitirdi. 14 yaş ve altında 5 işçi, 15-17 yaş aralığında 7 işçi, 18-27 yaş aralığında 23 işçi, 28-50 yaş aralığında 63 işçi, 51-64 yaş aralığında 19 işçi, 65 yaş ve üstünde 6 işçi yaşamını yitirdi. 10 işçinin ise yaşı tespit edilemedi.

TEMMUZ AYINDAKİ İŞ CİNAYETLERİNİN İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Tarım, orman işkolunda 44 emekçi; inşaat, yol işkolunda 26 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 9 işçi; taşımacılık işkolunda 8 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 6 emekçi; tekstil, deri işkolunda 5 işçi; metal işkolunda 5 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 5 işçi; belediye, genel işler işkolunda 5 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4 işçi; gıda, şeker işkolunda 3 işçi; madencilik işkolunda 2 işçi; ağaç, kağıt işkolunda 2 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 2 işçi; enerji işkolunda 2 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 1 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 2 işçi yaşamını yitirdi.

TEMMUZ AYINDAKİ İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİ

Trafik, servis kazası nedeniyle 45 işçi; diğer nedenlerden dolayı (silahlı saldırı, ayı saldırısı, mayın patlaması, yıldırım düşmesi, boğa saldırısı) 23 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 17 işçi; düşme nedeniyle 13 işçi; kalp krizi nedeniyle 10 işçi; intihar nedeniyle 9 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 8 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 5 işçi; nesne düşmesi, çarpması nedeniyle 2 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi can verdi. 

İŞÇİ SENDİKASIZ VE ÖRGÜTSÜZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 Temmuz ayı işkollarındaki ve sendikalara üye işçi istatistiklerine göre işçi sayısının bir önceki istatistiğe oranla yüzde 2,96 artarak 13 milyon 38 bin 351 kişiye ulaştığı belirtilen raporda, buna karşılık sendikalı işçi oranının ise yüzde 0,46 azalarak 1 milyon 499 bin 870 kişiye indiği ifade edildi. Buna göre işçilerin yüzde 88’inin sendikasız olduğu vurgulanan raporda, yüzde 12’lik sendikalı görünen işçilerin ise gerçek anlamda örgütlüğünün olmadığı, toplusözleşme yapamadığı bilgisi verildi. Kayıt dışı çalışanlar da işin içine alındığında durumun daha da vahim olduğu ifade edilen raporda, “DİSK-AR’ın açıklamasına göre sigortalı işçileri esas alan resmi sendikalaşma oranı yüzde 11,5 iken kayıt dışı işçileri hesaba kattığımızda bu oran yüzde 9,7’dir. Diğer yandan işçilerin sadece yüzde 7’si toplu iş sözleşmesi kapsamındadır. Özel sektörde ise toplu iş sözleşmesi kapsamı yüzde 4,6 civarındadır.”

4.8.2016

 

 

GÜNDEM