ffa41
Basından-Evrensel-15-16 Haziran ruhuyla fiili meşru mücadeleye

15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde, Belediye-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişe geçtiği Avcılar’da yürüyüş düzenlendi.

15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde, Belediye-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişe geçtiği Avcılar’da yürüyüş düzenlendi. Yapılan konuşmalarda artan saldırılara ve anti demokratik uygulamalara karşı birleşik, fiili ve meşru mücadele çağrısı yapıldı. 

Belediye-İş, DERİTEKS, TÜMTİS, Haber-İş, TGS, DİSK/Gıda-İş, Cam Keramik-İş, TMMOB, KESK ve Liman-İş’in çağrısını yaptığı yürüyüşe, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve Pınar Aydınlar da katıldı. 

Marmara Caddesi girişinde toplanan işçi ve emekçiler, işçilerin direniş çadırı kurduğu belediye binası önüne yürüdü.

‘15-16 HAZİRAN’IN YARATTIĞI DİRENÇLE MÜCADELEYE DEVAM’

Burada konuşan Emek Partisi Genel  Başkanı Selma Gürkan sözlerine “Öncelikle Avcılar’da direnen belediye işçilerini ve onlara destek veren emekçileri 15 Haziranın sıcaklığıyla selamlıyorum” diyerek başladı. 15-16 Haziran direnişinin işçi sınıfı tarihinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Gürkan: “Direnişin nasıl olacağını, kime karşı olacağın, hangi talepler etrafında olacağını, kimlerle birlikte mücadeleye  verileceğini 46 yıl sonra öğretmeye devam ediyor” dedi. Siyasi iktidarların yönelimlerinin hiç değişmediğini bugün de işçilere kölelik koşullarının dayatıldığını belirten Gürkan şunları söyledi: “Bu köleliği sendikasızlaştırarak, taşeronlukla ve de kiralık işçilikle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşçileri bölerek birliğini bozmaya çalışıyorlar. Kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı, kiralık işçiliğe karşı, taşeronlaştırmaya karşı yeniden yeniden mücadeleyi örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Son olarak da işçiler kendi içinde birliği sağlamak yetmez Avcıların diğer emekçi kesimleri de direniş içinde bulunan belediye işçileriyle dayanışma içerinde olması onlarla mücadele ortaklığı içinde olması gerekir. 15-16 Haziran’ının yarattığı  dirençle önümüze konan görevlerle mücadeleye devam etmemiz gerekir.” 

Haziranın işçi sınıf için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Belediye-İş Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek “15-16 Haziran direnişinin önemi tehditlere, şantajlara boyun eğmeyerek sendikal haklarını gasp etmek isteyenlere karşı mücadele edilmesidir. 2 aydır burada mücadele eden arkadaşlarımızın direnişi farklı mecralar başka türlü lanse ediyor, direnişte olan arkadaşlarımız anayasal hakkı olan sendika üyesi olduğu için işten atılmıştır. Arkadaşlarımız işlerini geri istiyorlar. İşe dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

15-16 HAZİRAN EGEMENLERİN UYKUSUNU KAÇIRIYOR

Basın açıklamasını eylem tertip komitesi adına Belediye-İş  2 Nolu Şube Başkanı Erol Yıldırım okudu.  15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin bugün 46. yılı olduğunun altını çizen Yıldırım: “15 Haziran 1970 günü başlayan ve 2 gün boyunca devam  eden eylemler silsilesi, 46 yıldır bir karabasan gibi egemenlerin uykularını kaçırıyor. 15-16 Haziran, farklı konfederasyonlara bağlı, farklı işkollarından sendikalara üye binlerce işçinin çeşitli illerde, ortak talepler etrafında gerçekleştirdikleri eylemler bütünü olmasından kaynaklı ; Türkiye işçi sınıfını ilk büyük işçi direnişidir. Sermaye- siyasi parti-sermaye güdümündeki sendika ortaklığının, yasal değişikliklerle işçi sınıfına dayattığı örgütlenme karşıtı kanun tasarılarına, emekçiler bir bütün olarak ‘dur’ demiş ve yıkıcı gücünü ortaya koymuştur. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden ve diğer iş alanlarından sokaklara, meydanlara akan 100 binden fazla işçi, hayatı üretenlerin tek yumruk olursa nasıl bir güç olacağının resmini tarihin sayfalarına kazımıştır” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İŞÇİ SENDİKA DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇMELİ

Kıdem tazminatını kaldırılmasına, kiralık işçilik bürolarına ve 657  sayılı devlet memurları kanunun kaldırılmasına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım: “Bugünün işçileri , emekçileri, gençleri olarak bizlerin yapılması gereken de egemenlerin haklarımıza yönelik gasp operasyonlarına karşı ortak ve birleşik mücadeleyi tarihimizden öğrenip , hayata geçirmektir. Sermayenin ve onun uşaklarının uykularını kaçıran, günlerce rüyalarından çıkmayan 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 46. yılında ; sömürüye, güvencesizleştirmeye, köleleştirmeye ve katliamlara karşı aynı coşku ve dalga dalga büyüyen fiili meşru mücadele ile karşı duralım. Avcılar Belediyesi temizlik İşçileri yaklaşık 2 aydır bu meydandan da 15-16 Haziran ruhuyla; haksızlığa, mobbinge, açlık dayatmalarına karşı onurlu bir direniş yürütüyor. Sınıf tarihi, emeği, onuru için direnlenenleri yazdığı gibi emek düşmanlarını da yazacak. Emeğin içinden gelen, kendine devrimci demokrat olarak tanımlayan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, sendikalı olduğu için 44 işçi arkadaşımızı işten atıyor, işyerinde örgütlü KESK’e bağlı TümBel-Sen işyeri temsilcilerini sürgüne gönderiyor ama söylemlerinde ve yazılarından hala sendikalaşmadan, örgütlenmeden yana olduğunu söyleyebiliyor. Belediye Başkanı kendisinin de yanlış olduğunu bildiği bu işçi, sendika düşmanı tutumundan bir an önce vazgeçmelidir aksi takdirde işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin karşısında kaybetmeye  mahkumdur” diyerek basın açıklaması  bitirildi. Sonrasında sanatçı Pınar Aydınlar küçük bir dinleti sundu.  (İstanbul/EVRENSEL)

17.6.2016

 

GÜNDEM