ffa41
Basından-Cumhuriyet Gazetesi-İşçiler En Çok Yazın İş Kazası Geçiriyor

MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası verilerine göre yaşanan iş kazaları sonucunda yaklaşık 63 bin kayıp işgünü kaydedildi. Bölgelere göre dağılımda en fazla gün kaybı İstanbul bölgesinde meydana geldi. İstanbul bölgesinde, bu kazalar sonucu oluşan kayıp işgünlerinin 9 bin 272'si, ölçek dağılımına göre 500-999 arası çalışanın istihdam edildiği işyerlerinde yaşandı.
Metal sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında genel durumu yansıtan "MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" araştırması yayımlandı.

Araştırmaya göre 2014'te 5 bin 446 iş kazası yaşandı, 32 meslek hastalığı tespit edildi. Çalışanların yüzde 4.5'i iş kazasına maruz kalırken, erkek çalışanların yüzde 4.8'i, kadınların ise yüzde 1.1'i iş kazası geçirdi.

En çok perşembe

2014'te yaşanan 5 bin 446 iş kazasının yüzde 43'ünü 5 gün ve üzeri kayıp işgünüyle sonuçlanan kazalar, yüzde 24'ünü kaza günü çalışılan (iş göremezlik yok) kazalar oluşturdu.

Geçen yılın verilerine göre, iş kazalarının kazanın olduğu günlere göre dağılımında en çok kaza perşembe (991) günleri yaşandı. Bunu sırasıyla salı (910), cuma (909), çarşamba (864), pazartesi (860), cumartesi (632) ve pazar (280) günleri takip etti. Saatlere göre dağılımda ise en çok kaza 2. iş saatinde (842) yaşandı. Bunu 775 kaza ile 3. saat izledi.

Yaza dikkat

İş kazalarının meydana geldiği ay ve kayıp işgünü dağılımında, yoğunluğun haziran ayında ve 5 gün ve üzeri kayıpla sonuçlanan kazalarda olduğu görüldü. Mevsimsel dağılıma göre, kazalar en çok yaz aylarında yaşandı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen kazalar, toplam kazanın yüzde 26.7'sini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25.6 ile ilkbahar izledi.

Verilere göre 2014'te meydana gelen 5 bin 446 iş kazası sonucu yaşanan kayıp işgünlerinin ortalaması 11.63 oldu. İşyeri nezdindeki kıdeme göre dağılım incelendiğinde, kaza geçirenlerin yüzde 26.8'inin 2-4 yıl kıdem aralığında yer aldığı görüldü.

31.8.2015

 

GÜNDEM