ffa41
Basından-Cumhuriyet- Kadro Yok, Sözleşme Verelim

 

Seçim öncesinde kamudaki taşeron işçilere verdiği kadro sözünü bugüne kadar tutmayan hükümet, daha önce gündeme getirdiği ancak sendikaların tepki gösterdikleri “özel sözleşmeli personel” modelini temel alarak yeni bir çalışma yürütüyor. Çalışmanın sonbaharda tamamlanması ve Meclis açıldıktan sonra gündeme getirilecek ekonomi paketlerinde yer alması hedefleniyor.

 

 

Kamuda beklenti vardı

 

Kamuda yaklaşık 1 milyon taşeron işçi bulunuyor. Kamudaki taşeron işçiler özellikle sağlık, eğitim ve mahalli idarelerde yoğunlaşıyor. Sayı da her geçen gün artıyor. Hükümet seçim öncesinde kamuda asıl işi yapan taşeron işçilere kadro sözü vermişti. Ancak aradan aylar geçmesine karşın kadro sözü gerçekleşmedi. Taşeron işçilerden hangilerinin asıl işte hangilerinin yardımcı işte çalıştıklarını belirleme süreci de başarısız oldu. Birçok yardımcı iş aslında asıl iş kapsamında olduğu için “asıl iş ve yardımcı iş” ayrımı yapılamadı. Ayrıca kamudaki taşeron sözleşmelerinde tek bir model yok. Farklı modeller uygulanıyor. Sözleşmelerdeki hizmet süreleri de farklılık taşıyor. Ancak kamuoyundaki beklenti nedeniyle konu yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışma başlatıldı. Bakanlık, daha önce gündeme getirilen ancak sendikaların tepki gösterdikleri “özel sözleşmeli personel” modelini dikkate alarak yeni bir çalışma yürütüyor. Çalışmalara Maliye Bakanlığı da destek veriyor. Ancak daha önce gündeme getirilen modelde işçilerle kadro yerine 3’er yıllık sözleşme yapılması, ayrıca kamuya geçişin de sınavla olması öngörülmüştü. Taşeron işçilerin ne işçi ne de memur kadrosunda olacakları bu sistem tepki çekmişti. Bu modelle üyelerinin büyük bir bölümünü kaybedecek olan Hak-İş de düzenlemeye karşı çıkmıştı. Çalışma Bakanlığı’nın eski modeli temel alarak yaptığı çalışmaların sonbaharda tamamlanması, yeni düzenlemenin Meclis’in açılmasının ardından gündeme gelecek olan ekonomi paketleri içerisinde yer alması hedefleniyor.

 

‘Sözler tutulsun’

 

Bu arada Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek konuyu gündeme getirdi. Atalay, hükümetin verdiği sözü tutmasını, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını istedi. Atalay ayrıca yılda 5 ay 29 gün çalışan geçiçi işçilere de dikkat çekti. Bu işçilere verilen sözlerin de tutulmasını isteyen Atalay, geçici işçilerin kadroya alınmasını talep etti

 

3.9.2017

 

 

GÜNDEM