ffa41
Basından-Cumhuriyet-Yeni Yıla İşsiz Ve Güvencesiz Girdiler

Türkiye’de işsiz sayısı gün geçtikçe artıyor. Çalışanlar hem işini hem güvencesini kaybediyor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Eylül 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı Ağustos 2016’ya göre 9 bin artarken, kamu çalışanı sayısı 64 bin, KOBİ çalışanı sayısı ise 50 bin azaldı.

Ağustos 2016 ile Eylül 2016 arasındaki bir aylık sürede 246 bin 242 çalışan sigortalı işini kaybetti. Bu çalışanların 127 bin 694’ü eğitim sektöründe faaliyet gösteriyordu. Aynı dönemde insan sağlığı hizmetlerinde faaliyet gösteren 7 bin 257 kişi de işinden oldu.

Ankara ilk sırada

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2016 verilerinden derlediği verilere göre, Ankara, 4/c kamu çalışanı sayısı en fazla azalan il oldu. 4/c kamu çalışan sayısı Ankara’da Ağustos - Eylül 2016 arasında 13 bin azaldı.

Eylül 2016’da sigortalı ücretli kadın istihdamında Eylül 2015’e göre 53 bin artış (yüzde 1.4) gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 3 bin azalış gerçekleşti.

Eylül 2016’da imalat sanayiinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Eylül 2015’e göre 24 sektörün 10’unda artış, 14’ünde azalış yaşandı. 24 sektörün toplamında Eylül 2015’e göre 16 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 2 bin azalış gerçekleşti. Eylül 2016’da sigortalı ücretli kadın istihdamında Eylül 2015’e göre 81 ilin toplamında 53 bin istihdam artışı, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 3 bin istihdam azalışı gerçekleşti.

Eylül 2015’te 360 bin 534 olan konaklama sektörü çalışan sayısı 2016’nın aynı döneminde yüzde 17.5 düştü. Seyahat acentaları alanında da çalışan sayısında yüzde 14’lük düşüş yaşandı. Son 1 yılda turizmdeki krizin de etkisiyle Antalya’da 15 bin 500 kadın çalışan işinden oldu. Bu da yüzde 30’luk düşüş anlamına geliyor.

İMALAT ÇÖKÜYOR

Eylül 2016’da imalat sanayiinde sigortalı ücretli çalışan sayısında Eylül 2015’e göre 47 binlik (yüzde 1.3), mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 9 binlik azalış gerçekleşti.24 imalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre toplam 9 sektörde artış görüldü.

Bir yılda 88 sektörün 44’ünde işyeri sayısı azaldı. Eylül 2016’da Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Eylül 2015’e göre yüzde 0.7 (12 bin) artarak 1 milyon 729 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre işyeri sayısında 4 bin azalış gerçekleşti.

Eylül 2016 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı bir yılda 12 bin artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında KOBİ sayısı Ağustos 2016’ya göre 1000 azaldı. Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; Eylül 2015’e göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 69 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre 50 bin düştü.

Çiftçi sayısı düştü

Türkiye genelinde esnaf sayısı Eylül 2015’e göre 60 bin (yüzde 3) azalarak 1 milyon 967 bin olmuştur. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Ağustos 2016’ya göre esnaf sayısı 3 bin arttı. Eylül 2016’da çiftçi sayısında Türkiye genelinde Eylül 2015’e göre 89 bin (yüzde 10.9), Ağustos 2016’ya göre mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında 2 bin azalış gerçekleşti. Eylül 2016’da kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Eylül 2015’e göre 25 bin (yüzde 0.8) arttı.

2.1.2016

 

GÜNDEM