ffa41
Basından-Cumhuriyet-Kendine Hizmet-İş

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasında yıllardır usulsüz bir şekilde para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen bir şikâyet dilekçesi ve eklerinde yer alan yeminli mali müşavir raporlarına göre on yıllardır soyulduğu ileri sürülen Hizmet-İş’te, son üç yılda usulsüz harcanan miktar 2 milyon 600 bin lira civarında.

 Çalışma yaşamının gittikçe zorlaştığı, örgütlenme önündeki engellere her gün bir yenisinin eklendiği bir dönemde işçi sendikaları hakkında tatsız haberler üst üste geldi. Yolsuzluk iddalarına bu kez konu olan sendika Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikası... Suçlananlar ise genel başkan, genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlanma sekreteri, genel eğitim sekreteri ve denetleme kurulu üyeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan bir şikâyet ve ekli dilekçelerinde yer alan yeminli mali müşavir incelemelerine göre, işçiler bu kez işverenleri tarafından değil örgütlendikleri kurumun yöneticileri tarafından soyuldu. İddiaya göre sendika 15 yıldır soyuluyor ve soygunun miktarı ilk belirlemelere göre 20 milyon lira civarında. Şikâyet dilekçesinde bakanlık tarafından incelenmesi istenen usulsüzlükler; sendika harcamaları muhasebe kayıtlarında kabarık gösterilerek fatura ödemelerinin yasal düzenleme gereğince banka kanalı ile ödenmesine ek olarak elden de ödeme yapıldığı gösterilerek mükerrer çıkışla, kendilerine ve çalışanlarına yasaya aykırı olarak (6359 sk. 28/6 ve tüzük hükümleri) şahsi avans temini ile, şahsi hesaplara para transferi, banka hesaplarından para çekmeyle belgesiz gider kaydı, nakit çıkışların kayda alınmaması gibi yöntemlerle yapıldı.

 

Şaşırtan istek

İddialara göre sendika yıllardır sözü edilen yöntemlerle soyuluyor. Ancak yöneticilere gelen ihbarlar ya dikkate alınmıyor ya da bilindiği için es geçiliyor. Ancak durum artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşınca, yönetim bu kez yolsuzlukların nasıl yapıldığını merak ediyor ve iki yeminli mali müşavirden araştırma istiyor. Araştırma sonunda çeşitli yöntemlerle para çıkışları olduğu saptanıyor. Ancak sendika bu kez iş yaptığı şirketlere ikinci kez para aldıkları gerekçesiyle dava açıyor. Gelişmeler üzerine şirket sahibi de, “Hizmet-İş’in temizlik işlerini yapıyorum, yapılan iş karşılığında da fatura kesip paramı banka havalesi ile alıyorum. Bu sendikacılar banka havalesinden sonra bir de elden ödeme gösterip adıma kasalardan kendi ceplerine para çıkışı yapmış bulunmaktalar. Şimdi de kendi ceplerine attıkları paraları benden istemekteler” diyerek bakanlıktan denetim ve bilgi istiyor.

 

Müşavir raporundan

Araştırmayı yapan müşavirlik tarafından, kasa işlemlerine ilişkin dokümanların ve mahasebe kayıtlarının incelenmesi sonucu kayıtlarda tahrifatların yapıldığı, bazı işlemlerin muhasebe sistemlerine hiç aktarılmadığı veya yapılan ödemelere ilişkin bir kısım belgelerin eksik olduğu ya da hiç olmadığı saptandı. İncelemeler sonucu kasa hesabında yapılan usulsüz işlemler ve yöntemler şöyle sıralandı:

* Belgesiz gider kaydı.

* Sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı.

* Mükerrer gider kaydı.

* Şahsi harcamaların gider kaydı: Belge ve bilgi incelemesi sonucu 2010, 2011 ve 2012’ye ilişkin fark toplamı 1.092.520,25 lira olarak saptandı.

* Banka hesaplarına ilişkin; 102 bin, 19 bin, 72 bin gibi meblağların çekildiği görüldü.

* Nakit girişlerinin kayıtlara alınmaması, aynı dönemlere ait 248.292,46 liranın yersiz gider yazıldığı görüldü.

Sonuç olarak;

* Çeşitli yöntemlerle sendikanın gerçek harcama işlemleri dışında nakit çıkışı yaptığı,

* Yersiz çıkış yapılan tutarların gizlenmesi amacıyla çeşitli muhasebe hilelerine başvurulduğu,

* Bütün dönemlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

10.12.2013

 

 

GÜNDEM