ffa41
Basından-Birgün Gazetesi- ASGARİ ÜCRETE 3+3 DAYATMASI

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu'nun aralık ayında toplanmasıyla ve müzakerelerle belirlemesi beklenen asgari ücret, Hükümet programında yüzde 3 ve yüzde 3 olarak öngörüldü.

1 Kasım tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 2015 Programı'nın 69'ncu sayfasında
"Asgari ücretin 2015 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında" artırılması öngörüldü.

Yılda iki kez belirlenen asgari ücret 2014 yılında yüzde 5,5 ve 5,3 olarak belirlenmiş; ilk yarıda neti 846 TL, ikinci yarıda ise neti 891 TL olarak gerçekleşmişti. Öngörüldüğü gibi uygulanırsa,

net asgari ücret 2015'in ilk yarısında 918 TL, ikinci yarısı için 946 TL olarak uygulanacak.


Yönetmelik...
Asgari ücret Komisyonu Tebliği'nin sekizinci maddesi ise asgari ücretin bir komisyonca belirlenmesini öngörüyor ve şöyle diyor;

"Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a)         Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b)         Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c)         Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,

(İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d)         Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e)         Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f)         Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g)         Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir".

Yönetmeliğin dokuzuncu maddesi ise şöyle;

" Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir."
Yönetmelik, asgari ücret tesbitinde dikkate alınan kıstasları ise şöyle ifade ediyor;
" Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur."
Henüz komisyon toplanmadan 2015 programında zamların yüzde 3 ve yüzde 3 olarak sendikalarca tepki topluyor.


Öteki zamlar

2015 programında emekliler ve memur maaşları için öngörülen zamlar da yer aldı ve şöyle denildi:
"Devredilen SSK ve Devredilen BağKur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,63 oranında artırılması öngörülmüştür.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2015 yılının Ocak ayında yüzde 3 ve oluşacağı tahmin edilen yüzde 0,63'lük enflasyon farkı nedeniyle Temmuz ayında yüzde 3,63 oranında artırılması öngörülmüştür."

24.11.2014

 

 

 

GÜNDEM