ffa41
Basından-Birgün- Emekçinin Alın Teri Sermayeye Fonlanacak

 

Sermayenin 40 yıllık rüyası olan Kıdem Tazminatı Fonu'nu AKP hayata geçirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Bakanlar Kurulu'na sunduğu fon düzenlemesine ilişkin taslak, hükümetin emekçilerin alın teriyle biriktirdiği ve en önemli güvencesi olan kıdem tazminatının sermayeye yağmalatmadaki kararlılığını gösterdi. 

 

 

En büyük sendikal örgüt olan Türk İş'in "Genel grev gerekçesi" demesine karşın net bir tavır sergilemediği, HAK İŞ'in destekçisi olduğu fon düzenlemesinin kısa süre içinde hayata geçeceği anlaşıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı görüşmelerden sonra taslağa işçi lehine düzenlemeler bir yana, sermayenin isteği doğrultusunda işçilerin işyerlerinden ayrılmalarını zorlaştırıcı hükümler de eklenmesi bekleniyor. 

 

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "İşçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorununun olmadığı sürdürülebilir bir yapı olarak açıkladığı fon uygulaması şunları öngörüyor: 

 

İş güvencesi kalkacak 

 

Kıdem tazminatı, primler fona aktarıldığından işverenin yükümlülüğünden çıkacak, çalışanlar tazminatını fondan alacak. Bu nedenle işten çıkartmalar kolaylaşacak. Çalışanlar haklı fesih yoluyla kıdem tazminatını alma hakkından yoksun kalacak. 

 

Tazminat emeklilik ve ölümde 

 

İşveren tarafından haklı bir sebep olmadan işten çıkartılması, haklı bir nedenle işten ayrılma, askerlik, evlilik, emeklilik ve ölüm durumlarında hak kazanılan tazminat ödemesi sadece emeklilik ve ölüm haliyle sınırlanacak. Ayrıca, fona 10 ya da 15 yıl prim ödeyen işçi işten ayrılırsa parasının yarısını alabilecek. Yaş dışındaki tüm koşulları sağladıktan sonra çalışmayıp emekliliği bekleme hakkı da kaldırılacak. 

 

15 kat daha zor 

 

Mevcut uygulamadaki işten ayrılma ya da çıkartılma durumunda bir yıllık çalışma soncu hak kazanılan tazminat için yeni düzenlemede 10 ya da 15 yıl çalışmak gerekecek. Ücretin düşük gösterilmesi durumunda tazminat tutarı düşük olacak. 

 

Tazminata esas alınan ücret düşecek 

 

Tazminata esas olan son bir yıldaki 30 günlük maaş tutarı ve yan ödemeler yeni dönemde dikkate alınmayacak. İşçinin brüt ücretine göre fona prim ödenmesi öngörüldüğünden hesaplamaya esas alınan tutar azalacak. 

 

Hükümetlerin fon sabıkası 

 

Hükümetlerin geçmişten bu yana fonları peşkeş çekme, enflasyon karşısında korumama alışkanlığı bu fonda da yaşanırsa tazminat tutarı eriyecek.

 

31.5.2017

 

 

GÜNDEM