ffa41
Basından-Birgün-Kıdem Tazminatı İçin Ortak Bildiri Hazırlığı

İşçi konfederasyonları, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hükümette yürütülen çalışmaların, işçi sendikalarıyla görüşmeye açılmamasından rahatsız oldu. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre; Türk-İş, DİSK ve Hak-İş konfederasyonları başkanlarının 12 Haziran Günü Cenevre'de başlayacak ILO Genel Kurulu’nda bir araya gelerek ortak hareket etme konusunu görüşeceği öğrenildi. Son dönemde özellikle kıdem tazminatında konfederasyonlar arası görüş ayrılıkları ile ortak tavır geliştirilememesi ve Hükümetin henüz konfederasyonlarla paylaşmadığı bir hazırlığı Bakanlar Kurulu'na sunması, temel gerekçe oldu. 

TİSK ve TOBB'un peş peşe kıdem tazminatı hazırlıklarının durdurulmasına yönelik açıklamaları üzerine de, işçi konfederasyonları kıdem tazminatında mevcut meselelerin çözümü, hakların korunması esası üzerinde bir ortak tavır belirlenmesinin yararlı olacağını değerlendirdi. Türk-İş ve DİSK'in, Hak-İş ile ortak bir zemin hazırlamak yönünde istekli olduğu, bu isteğin de Hak-İş tarafına iletildiği kaydedildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, ortak hareket edilmesi konusunu DİSK ve Hak-İş başkanlarına doğrudan ilettiği, ortak girişimde bulunulması fikrini ortaya attığı kaydedildi. DİSK Başkanı Kani Beko'nun da asgarî müştereklerde bir uzlaşı sağlanması halinde ortak çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

8.6.2017

 

GÜNDEM