ffa41
Basından-BirGün Gazetesi- Soma katliamı: Hepiniz sorumlusunuz!

Soma'da Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı yaşanıyor. Ocakta tam olarak ne yaşandığı bilinmiyor. Önce trafo patlaması dendi. Ancak deneyimli madenciler ve uzmanlar trafo patlaması olmadığını söylüyor. Gizli bir kömür yanmasının zamanında önlem alınmadığı için açık bir yangına dönüştüğü yönünde güçlü işaretler var. Ocakta tam olarak kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor. Ocakta kaçak işçilerden ve çocuk işçilerden söz ediliyor. En modern teknoloji takip eden şirket işçi sayısı veremiyor. Ocaktan bilgi alınamıyor. Devletlular ölü sayısını geç açıklıyor. Gerçek ölü sayısı gizleniyor. Çalışma Bakanı tam 20 saat sonra lütfedip ortaya çıkıveriyor. Tüm kurallara uyulduğu söyleniyor. Hiç kurallara uyulsa böyle olur mu?

Soma'da ölümün üzeri yalanla örtülmeye çalışılıyor. Oysa hiçbir yalan bu katliamı örtemez. Hepiniz sorumlusunuz, suçlusunuz!

Başta devlet, seyirci kalarak, göz yumarak, denetlemeyerek, yaptırım uygulamayarak katliamın sorumlusudur. İşçilerin önüne TOMA'ları çıkaranlar, kömür ocaklarını mezarlığa çeviren işverenlerin önüne siper oluyor. Devlet engel olmadığı için, denetlemediği için, önlemediği için sorumludur. Bu sorumluluk soyut değildir. Somuttur. Çalışma hayatından birinci derecede sorumlu olan bakan başta olmak üzere bu işin siyasi faturası vardır. Çalışma Bakanı yüzlerce işçinin ölü bedenleri üzerinde o koltukta oturamaz. İstifa, şimdi değilse ne zaman. Önceki katliamların ardından "güzel öldüler" diyenler, "ölüm bu mesleğin fıtratında var" diyenler sorumlusunuz.

Devlet sorumludur. Çünkü kamuya ait kömür ocaklarının özel sektöre ve taşeron şirketlere devredilmesiyle birlikte, bu ocaklar bir ölüm makinesine dönüşmeye başlamıştır. Örneğin Zonguldak havzasında 2000-2012 yılları arasında özel ve taşeron ocaklarda devlet ocaklarına göre 12 kat daha fazla işçi ölümü yaşanmıştır. Kömür karasından, işçilerin ölü bedenlerinden kâr üstüne kâr katan patronlar suçludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan, kuralları savsaklayan, maliyetleri düşürmek için güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştıran patronlar suçludur. Soma işletmesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) 140 dolara ürettiği bir ton kömürü 24 dolara üretmekle övünen Soma A.Ş.'nin patronları sorumludur. Madencilik gibi en tehlikeli işte maliyetlerin bu derece düşmesinde bir bit yeniği olmalı. Bu bit yeniğinin başında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması gelir. Sermaye gruplarıyla iç içe geçen ve çalışma hayatını ve çalışma koşullarını gündemine bile almayan ana akım medya ve onun ekonomi sayfalarını yönetenler sorumludur.

Ekonomi deyince patronların ısmarlama başarı öykülerini yazan gazeteciler sorumludur. Bu işçi cehennemi şirketlere danışmanlık yapan, onların cinayetlerini aklamaya çalışan akademi mensupları, ülke tarihinin en büyük katliamı yaşanırken sessiz kalan, gerçekleri söylemeyen, söylemekten korkan üniversite sorumludur. Ankara'da hükümete rehin sendikalar sorumludur. Yüzlerce işçinin ölümü ardından lütfedip üç dakika iş durdurma kararı alıveren Türk-İş sorumludur. Soma katliamının failleri ayrıntıda gizli değil. Cinayetin nedeni teknik değil. Soma'da tam teşekküllü bir katliam yaşanıyor. Katliamın yaklaştığını hepiniz biliyordunuz, bir kısmınız sustunuz, bir kısmınız seyrettiniz, bir kısmınız teşvik ettiniz, bir kısmınız uyguladınız. Bu katliamın kanı hepinizin ellerinde ve dünyanın bütün okyanusları o kanı temizleyemez.

15.04.2014

 

 

 

 

GÜNDEM