ffa41
Basından-Aydınlık Gazetesi -Mehmet Akkaya- İl Özel İdareleri Neden Yok Edildi?

Taşeron işçilerinin AKP'ye oy vermelerini sağlamak için, "kadro verilecek" fısıltıları yayılmıştı. Doğruluğuna, kimin yaydığına, hükümetin devlet kadrolarını tasfiye eden geçmişine ve merkezi devleti dağıtmayı amaçladıklarına bakmadan, taşeron işçisi fısıltılara kandı ve büyük kısmı yine oyunu verdi.

Seçim bitti, takke düştü. Kadro alacağını sanan taşeron işçileri, bırakalım kadro almayı, işlerini kaybettiler. Şimdi, her gün bir belediye, taşeron işçilerini sokağa atıyor.


Taşeron sistemi ve Cumhuriyet devletinin yıkılması

AKP'nin Parti Programı'nda, sadece devletin bütün kurumlarını satmak yoktu. Merkezi devletin tasfiyesi de vardı ve  2 yıldır yapılan da bu idi. Ne diyorlar programlarında? "Devlet temel fonksiyonları olan iç ve dış güvenlik, adalet, temel eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri dışında kalan tüm hizmet alanlarından icracı sıfatıyla çekilmeli, Ülkemizde merkezi idarenin üstlenmiş olduğu birçok hizmet alanı, mahallindeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere ve mümkün olanlar da özel sektöre devredilecektir.


Zorunlu olan haller dışında kamu kuruluşlarının bölge yönetimleri kaldırılacak." (AKP Parti Programı) Bu amaç için neler yaptılar? 2004 yılında, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılmaları Kanununu çıkararak merkezi devletin yetkilerini ve olanaklarını İl Özel İdarelerine ve belediyelere devretmeyi amaçladılar.


Cumhuriyetin üniter devleti ortadan kaldırılıyor, PKK'nın da amaçladığı eyaletler yaratıyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı iade edince, planlarını parçalayarak uygulamaya koydular.


Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Görevleri, işçilerle birlikte İl Özel İdarelerine devredildi. Şimdi de İl Özel İdareleri kapatıldı. SSK Hastanelerine el koydular. Kamu hastanelerinde, kamu-özel ortaklığı başlatarak devletin hastanelerini özelleştirmeye açtılar.

Belediyelerin yetkilerini genişlettiler ve merkezi idarenin belediye üzerindeki denetimini zayıflattılar. Son olarak da Bütünşehir Yasası ile 30 ilin belediye mücavir alanını ilin tamamını kapsayacak kadar genişlettiler.


Merkezi devletin illerdeki uzantıları olan İl Özel İdarelerini kapatarak belediyelere tam sorumluluk ve yetki verildi. Adım adım Cumhuriyetin merkezi devletinin tasfiyesi ve eyaletlerin yaratılması idi yapanlar. "Kürt Açılımı" denilen, ekonomik ve idari alanda devletin dağıtılması planının siyasal düzlemdeki uzantısı idi...


Taşeron işçilerine ne oldu?

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri ve hastaneler, devredildikleri İl Özel İdarelerinde ihaleler ile daha da çürütüldüler. Bütün işler taşeronlara verildi. Bütünşehir Yasası ile 30 ilde merkezi devletin uzantıları olan İl Özel İdareleri Bütünşehir yasası ile 30 ilde kapatılınca, buralarda çalışan taşeron işçileri de kendilerini kapıda bulmaya başladılar. Cumhuriyet yıkılıp üniter devlet dağıtılınca, işçilerin payına düşen, kadro almak değil, tam tersine taşeronların kölesi olmak ya da sokakta bulmaktır kendilerini. Kadro bekleyen taşeron işçileri, ayıkken rüya görüyorlar.

10.4.2014

 

 

GÜNDEM