ffa41
Basından-Aydınlık Gazetesi- ÇALIŞMA MECLİSİNDE MUTABAKAT YOK

Hükümet, yasa gereği yılda en az bir kez toplanması gereken ancak 9 yıldır toplamadığı "Çalışma Meclisi"ni taşeronlaşma, kıdem tazminatının kaldırılması ve özel istihdam bürolarını görüşmek üzere 26 Eylül'de Ankara Bilkent Otel'de topladı. Hükümet, sermaye ve işçi sendikalarının temsilcilerinin katıldığı Meclis iki gün boyunca taşeron işçilerin protestolarına ev sahipliği yaptı. 


Çalışma Meclisi'nin birinci gününde hükümet cephesinin yaptığı açıklamalarda, "Kıdem tazminatının yeniden gündeme getirilmesinde hiçbir sorun yok. Siz aranızda anlaşın. Biz üzerimize düşeni anında yerine getirmeye hazırız" sözleriyle, kıdem tazminatı için düzenleme yapılacağı sinyallerini vermişti. Başbakan'ın bu sözleri üzerine Türk-İş ve DİSK'in karşı çıkmasına rağmen uzlaşma olmuş gibi "kıdem tazminatında düzenleme" sonuç bildirgesinde yer aldı. Salondan ayrıldılar Çalışma Meclisi'nin sonunda bildirge okunacağı duyuruldu. Bunun üzerine DİSK temsilcileri, mutabakat sağlanmadığını, metinde onayları olmadıklarını belirterek salondan ayrıldı. Ama yinede sonuç bildirgesi tüm taraflarca kabul edilmiş gibi açıklandı. Bildirgede kıdem tazminatı uygulamasının çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Sosyal taraflar arasında ciddi bir güven sorunu ve görüş ayrılığı yaşandığı belirtilmesine rağmen aynı bildirgede sorunların çözümü için düzenlemeye gidilmesinin zorunluluk arz ettiği kaydedildi. 


Çözümler için de diğer ülke örneklerinin taranması, yararlı olabilecek kıyaslamalar yapılma ve bu kıyaslamalar esnasında, örnek ülkenin/ülkelerin sosyoekonomik ve kültürel diÇalışma Meclisi'nin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, kıdem tazminatının bazı küçük ve orta boy işletmeler için sermayelerinin sıfırlanması anlamına geldiğini iddia ederek, kıdem tazminatı fonu kurulmasını destekledi.


Bezci, ATO olarak kıdem tazminatı konusunda taraf olduklarını ve yasal düzenleme oluşturuluncaya kadar her aşamayı takip edip müdahil olacaklarını bildirdi. Bezci, taşeron firmalar önceki işverenden tahsil edilemeyen kıdem tazminatlarından da sorumlu tutularak iş yapamaz duruma getiriliyor. Konu işveren için de can yakıcı hale bürünmüştür. Biz Ankara Ticaret Odası olarak kıdem tazminatı konusunda tarafız ve bizim de razı olacağımız bir yasal düzenleme oluşturuluncaya kadar her aşamayı takip ederek müdahale etme kararlılığındayız" dedi.


Taşeron işçilerinin kabul etmediği "alt işverenlik" konusu da, "çalışma hayatının bir gerçeği" olarak sonuç bildirgesinde yer aldı. 'Çağdaş köle pazarı' DİSK'in, "Çağdaş köle pazarı" olarak adlandırdığı ve "güvencesiz istihdam" yaygınlaştırılmasının sağlanacağı gerekçesiyle karşı çıktığı "Özel İstihdam Bürolara Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi"ne ilişkin de bildirgede taraflar arasında mutabakat olmadığı dile getirildi. Ancak sendikaların karşı çıkmasına rağmen Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisine izin verilmesi halinde nelere dikkat edilmesi gerektiği sıralandı. "Düzenleme yapılması gerekir" gibi bir ifade yer almasa da dikkat edilmesi gereken hususların belirtilmesi önümüzdeki günlerde gündeme geleceğinin sinyallerini olarak yorumlandı.

30.9.2013

 

GÜNDEM