ffa41
Basından-Aydınlık Gazetesi-Mehmet Akkaya -Belediyelerde Taşeron Sistemi Nasıl Önlenir?

Kamu kurumlarında ve mahalli idarelerde, kadrolu işçi alımı için Maliye Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Bakan izin vermedikçe de kadrolu işçi alımı mümkün olamıyor. Kadro açığının bir sebebi bu... 


Diğer sebep ise, planlı olarak kadroların tasfiye edilmesi... Bakanlık, emekli olan, ölen ya da iş gözemezlik raporuyla ayrılmak zorunda kalan işçinin kadrosunu iptal ediyor. Bu şekilde her yıl, ilişiği kesilenlerin % 50'si oranında azaltma yapıyor. 


Kadrolu işçi sayısı sürekli azalan ve kadrolu işçi alımına izin verilmeyen kurum ya da mahalli idare, kadro boşluğunu alt işverenlik sözleşmesiyle temin edilen işçiyle kapatmaya zorlanıyor.

 

Böylece Hükümetin zorlaması ve teşvikiyle, taşeron sistemi ve taşeron işçilik giderek yayılıyor. 
Özelleştirmeci Partiler kendi taşeronlarını yarattığı için, aynı taşeronun ihale alabilmesi aynı belediye başkanının seçilmesine bağlanmış. Taşeron işçisi ise, işinin devamı için aynı taşeron firmanın Belediyeden ihale alabilmesini, yani aynı Belediye başkanının seçilmesini umuyor.

Mahkumun celladına mecbur edildiği bir sistem bu... Geçici işçilik yolu Yerel seçimlerin eşiğindeyiz. 


2014 Şubatında Mahalli idarelerde çalışan toplam kadrolu işçi sayısı 121,637, geçici işçi sayısı 9,992. Taşeronlarda çalışan işçi sayısı ise 1,5 milyon.

Taşeron sistemine karşı olan belediye başkanı, bu kıskacın içinde taşeronluğu nasıl kaldıracak?

 

 Birinci yol, geçici işçi sayısını ihtiyacına göre çoğaltabilir ve Bakanlığın onayına mecbur kalmadan işçi alımı yapabilir.


Böylece de, ihale ile işçi temini yoluna mecbur kalmaz, taşeron sistemine son verebilir.

Taşeron işçisinin emeğini sömüren taşeronlar aradan çıkar, işçi kadrolularla aynı haklara sahip olabilir ve sendikalaşmasını engelleyen fiili engel ortadan kalkar. İşçinin şirket ya da kooperatif kurmasının yolu Bu formülün mimarı İşçi Partisi'nin Çorlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Esmer. Mesleği Yüksek Mimar. Kooperatif ya da şirkette örgütlenmiş işçiye ihaleyi vererek, işçinin çalıştığı işte yönetici olabilmesini ve ara kademe sömürüsünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Şöyle diyor Sayın Esmer: "İşçi Partisi olarak, belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan hizmet sektöründe çalışabilecek işçileri bir araya getirerek, ortak bir şirket kurmalarına ve bu ihalelere doğrudan girmelerine öncülük edilecektir.


Partimizin uzmanları ile bu şirketlere 7x24 şirket yönetimi ve danışmanlık konularında yardımcı olunacaktır. Böylece taşeron sisteminin ana figürü olan aracılar aradan çıkartılarak, şirket kazanımlarının tamamının, şirket bünyesinde çalışan işçilere paylaşımı sağlanacaktır.

Uygulanacak bu sistem, aracıyı ortadan kaldırıp, çalışanı memnun edeceği gibi ilgili belediye bütçesine de ek maliyet getirmeyecektir. İlgili konuya dair aranması gereken ihale teknik şartları ve şirket tüzüğü şartları;


1- Kurulan bu şirketlerin zamanla aile şirketine dönüşmesini engellemek için, her aileden bir kişiyi şirkete ortak alarak gelirin daha geniş bir satha dağılımını sağlamak, 


2-Şirket yönetimine en az üç kişi seçmek, her sene sıra ile herkesi yönetici yapmak, yöneticilerin maaşlarını bir işçi ücreti ile sınırlamak.

3-Ortakların (aynı zamanda çalışanların) hizmet verilecek yerleşim biriminde ikamet ediyor şartını aramak.

4-Ortakların (aynı zamanda çalışanların) sendikalı olma şartını aramak. 

5-Şirket gemlerinin en fazla yüzde 5'ini genel giderlere harcamak." Sayın Esmer'in çözümü,

taşeron sömürüsüne son veren, kamucu ve halkçı çözüm. Hükümetin özelleştirmecilerde ve taşeroncularda olduğu koşullarda, belediyelerde taşeron sistemine son vermenin yolu olarak bu iki öneriyi, halkçı ve kamucu belediyecilik uygulamak, taşeron sömürüsüne son vermek isteyen adayların dikkatine sunuyorum.

 

20.3.2014

 

 

GÜNDEM