ffa41
Basından-Aydınlık- Yıldırım Koç -TAŞERON İŞÇİLERİ BEKLEYEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE

Türkiye'de günümüzde milyonlarca taşeron işçisi büyük sıkıntılar yaşıyor. Kamu sektöründeki taşeron işçilerinin küçük bir bölümü çeşitli derneklerde örgütlendi. Ancak bu işçilerin epeyce bir bölümü umutlarını hâlâ AKP iktidarına bağlamış durumda; AKP'den beklentileri hâlâ sürüyor. AKP'nin gündeme getireceği yeni uygulamalarla bu sorunların daha da artacağını anlatmaya çalışıyoruz.


En iyi öğretmen hayatın kendisidir. Bizim görevimiz, dünyaya geniş bir pencereden bakamayanlara, önyargılarını aşamayanlara, bilgisizliğin kolaylığında kulaç atanlara doğruları bıkmadan usanmadan göstermek.


Onları bizim yanımıza getirecek olan da, yaşayacakları yeni sıkıntılar olacak. Taşeron isçilerinin mevcut hakları Taşeron işçilerinin 2003 ve özellikle 2008 yılından beri önemli haklan var. Taşeron işçilerinin büyük çoğunluğu bu haklarını kullanmayı bilmiyor. Bu hakları kullanmak için örgütlenmek ve mücadele etmek yerine geçici umutların peşinde koşuyor.


Onlar bu haklarının farkında değil veya bu hakları kullanacak bilgi, bilinç, cesaret ve kararlılığa sahip değil. Ancak sermayedar sınıf bunların farkında. Sermayedar sınıf bu haklan etkisiz kılmak için iki yöntemi zorluyor.


Bunların birincisi, bu hakları kaldırarak taşeron işçiliğini sürdürmek. İkincisi, taşeron işçiliğinin yerini alacak daha kötü bir düzenlemeyi gündeme getirmek.


Daha da kötüsü gündemde

Taşeron işçiliğinden daha kötü bir düzenleme de var mı? Var tabii. Halen yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Yasası'nın 7. maddesinde kiralık işçilik düzenlemesi var. Ancak halen yürürlükte bulunan düzenleme sermayedar sınıfın ve AKP'nin taleplerini karşılamaktan uzak.


Onların istediği, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisinin verilmesi. Bugünkü taşeron uygulamasının büyük bölümü, taşeron olarak ortaya çıkan kişi ve şirketlerin, kanundışı bir biçimde "işçi teminidir, işçi simsarlığıdır.


"Taşeron'lar kanundışı "kiralık işçi temin şirketleri" olarak çalışıyor. Bu durum müfettiş raporlan ve yargı kararlarıyla tespit edildiğinde de, taşeron işçileri işin başından itibaren asıl işverenin işçileri kabul ediliyor ve onlann yararlandığı hakları elde ediyor.


Bugünkü düzenleme sermayedar sınıfı ve AKP'yi ciddi biçimde rahatsız ediyor. Önümüzdeki aylarda yukarıda sözünü ettiğim ikinci yöntem gündeme gelecek. AKP bu niyetini hiç gizlemedi. AKP'nin takdir edilecek yanlarından biri, işçi sınıfına yönelik saldırılarını açık açık dile getirmesidir.


Eğer bu saldırılarının kapsamlı sonuçlarını anlayacak bilgi ve bilince ve ayrıca mücadele cesaretine sahipseniz, peşinen karşı çıkarsınız. Eğer bunlara sahip değilseniz, burnunuz sürtüle sürtüle gerçeklerin öğretmenliğine kalırsınız. Şu anda yaşanan süreç de böyle.


Taşeron isçiliğinin yerini köle kiralık isçilik alacak

Sonbaharda işçi kiralama şirketlerine ilişkin kanuni düzenlemeler yapılacak. O zaman bugünkü taşeronluk uygulaması ve taşeron işçilerinin varolan haklan büyük ölçüde ortadan kalkacak. Bugün "taşeronluk adı altında kanundışı bir biçimde sürdürülen ve ortaya çıktığında işverene büyük ek maliyet getiren oyun yerine, doğrudan doğruya işçi kiralama şirketlerinin hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın işçi kiraladığı bir acımasız sömürü düzeni gelecek.


Taşeron isçiliğini bile arayacaklar

Taşeron işçilerinin büyük bölümü hâlâ uyuyor veya teslim olmuş vaziyette. Bir kısmı da umutlarını AKP'ye bağlamış. Taşeron işçiliğinin yerini işçi kiralama şirketlerinin kiraladığı köleler aldığında taşeron işçiliği dönemini bile arayacaklar.

17.8.2013

 

 

GÜNDEM