ffa41
Basından-Aydınlık-Taşerona Karşı Bir Zafer Daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı çalışırken çıkarılan 3 işçi dava açarak işe iade hakkını kazandı. Böylece daha önce dava açan işçilerle birlikte 11 çalışan davayı kazanmış oldu. 8 işçi için verilen karar Yargıtay'da kesinleşmeyi beklerken üç işçi hakkında da 8 gün içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı çalışan 1.100 işçi 1 sene önce topluca işten atılmışlardı. Taşeron firma, mevsimlik işçi oldukları gerekçesiyle daha sonra tekrar çağrılmak üzere bildirimli fesih yoluyla işten çıkardıklarını açıklamıştı. 

ÖRNEK BAŞARI 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkan lığında alt işveren Kürşat Turizm Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti.'de taşeron işçi olarak 16.11.2015 tarihine kadar, park, bahçe, temizlik işlerinde çalışan işçilere hiçbir sebep bildirilmeden, sorumlu çavuşları tarafından işten çıkarıldıkları söylenmişti. İşçilerin iş akdinin feshedilmesi hakkında savunması alınmamış, kendilerine basitçe sözlü bir bildirim yapılmakla yetinilmişti. Yazılı bildirim yapılmamış olması nedeniyle ertesi gün mesai saatinde işyerine giden işçilere şirketin çıkışlarını verdiği, imza vermeleri halinde 10 gün sonra belgelerinin kendilerine verileceği ifade edilmişti. İşçiler, neden işten çıkarıldıklarını sorduklarındaysa, talimatın ve çıkarılacak işçilerin isimlerinin büyükşehir belediyesinden gönderildiği söylenmişti. 

Atılan işçilerden 12'si dava açarak hukuk mücadelesini başlattı, ll'i kazandı.

Şirketin, aleyhine herhangi bir dava açılmasını engellemek için işçilere imzalattığı bildirimli fesihle işten çıkarıldıklarına dair belgelere rağmen davanın kazanılmış olması benzer durumdaki işçilerin önünü açacak büyük bir başarı oldu. Davayı kazanan işçilerden Cemil Tekbaş kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek işe başladıklarında daha da mutlu olacaklarını ifade etti. 

"Bize bir sürü evrak imzalattılar, bunların içinde işten çıkış bildirimi de imzalatmışlar" diyen Ali Güneş de geçen yıldan bu yana geçen süreci anlattı. 12 senedir büyükşehir belediyesinde taşeron firma olan Kürşat Turizm'de çalıştığını söyleyen Güneş, "tekrar işe alacağız" diyerek işten çıkarıldıklarım fakat almadıklarım söyledi. Güneş, dava açtıktan sonra işten atan firmanın kendisini aradığını, "tazminatını verelim" dediklerini aktardı. Güneş kendisinin ise şöyle cevap verdiğini belirtti: "Avukatımızın ücretini ödeyeceksiniz, benim sigortamı yatıracaksınız ve beni geri işe alacaksınız ancak öyle gelirim." 

TAZMİNAT ÖDENECEK 

Haklarını kazandıkları için mutluluğunu dile getiren Ali Güneş, Gaziantep Taşeron İşçiler Demeği'ne ve avukatlarına çok teşekkür ettiklerini söyledi. İşçilerin Avukatı Hatice Nesrin Kılıçay mahkeme kararına ilişkin şu bilgileri verdi: "Gaziantep 2. İş Mahkemesi; davanın kabulüne, yapılan feshin geçersizliğine, davacının davalı Kürşat Turizm Yatırım San. Ve Tic. Ltd. Şti. nezdindeki işe iadesine, davacının yasal süresi içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarı olarak belirlenmesine, kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi." 

Kararlar kesinleştikten sonra işçiler işe iade başvurusu yapacak.

 

GÜNDEM