ffa41
Basından-Aydınlık-Mehmet Akkaya- Köle Ticareti Tasarısı Meclis te

8 Ocak 2015 tarihli Aydınlık'ta, "Dikkat ve acil! Köle ticareti geliyor" başlıklı yazıda uyarmıştık. AKP, köle ticareti yapmak amacıyla kurulmasına izin verdikleri Özel İstihdam Bürolarına, şimdi köle ticareti ruhsatı vermeye çalışıyor.

Özel İstihdam Bürolarına işçi kiralama yetkisi veren yasa tasarısını gizlice hazırlamış, sendikalardan bile saklayarak alelacele Bakanlar Kurulu'na imzalatmış, Meclis'e sevk etmişlerdi. İşte bu gizli tasarı, Sağlık, Aile ve Sosyal İlişkiler Komisyonu'ndan geçirildi. 

Komisyonun adına bakar mısınız? Ve geçirilen tasarıya? 

En iyimser yorumla, ne yaptığını bilmez bir şaşkınlıktır bu. Sadece şaşkınlık olsa!...

... 
AKP, çalışma hayatını kökten değiştirecek ve işçilerin köle pazarında satılmasını sağlayacak bu ortaçağ ilişkileri kanunu ile seçim öncesinde oy kaybetmeyi nasıl ve neden göze aldı? Oyunu isteyecekleri kitleye, seçimlere üç gün kala tuzak kurmayı nasıl göze alabildi? Açık ki, emperyalist merkezlerle girdikleri ilişkiler, intihar ettiriyor. Boğazına kadar emre tabi oldular, gıklarını bile çıkaramıyorlar emredenlere. 


Hatırlayalım. Davutoğlu Hükümet Programı okunduktan sonra, orada ayrıca belirtilmemiş olan kıdem tazminatını tasfiye niyeti için, ÇSGB acele bir açıklama yapmıştı. "Programa yazmadıysak bu niyetten vazgeçtiğimiz anlamına gelmez" demiş, rafa kaldırılan kıdem tazminatı dosyasını indirmeye kalkmıştı? Bayram değil, seyran değil, neden buna gerek duyuldu diye düşünürken, OECD'nin "kıdem tazminatını kaldırma amacını niye tekrarlamadınız" diye hükümete fırça attığı ortaya çıkmıştı. 


Gayretkeşliğin ve kıdem tazminatı intiharının sebebi buydu. Yakayı kaptırmışlar, kendi arzularıyla sunmuşlar yakalarını. İntihar üzerine intihar yaşayacaklar. Kiralık işçi büroları kanunu çıkarmak da başka bir intihar... 


Kim bilir, seçimlere birkaç gün kala başka intihar dalışlan bile yapabilirler. 


Tekrar gelelim kölelik tasarısına. Hükümet intihar ediyor evet, ama intihar ettiği konu, işçi sınıfına tarihi bir kazık atma çabasıdır. Ortaçağın kölelik ilişkilerini getirme girişimidir. 

Komisyonda değişiklik yapılmadan kabul edilen tasarıda neler var?

Köle ticareti yapan şirketler, sadece yurt içinde değil yurt dışına da işçi pazarlayabilecek.

Emperyalist merkezlerin tüzel kişiliğe sahip köle taciri şirketleri, Türkiye'de faaliyet sürdürebilecekler. 
Kölelik şirketinin, sözleşme yaptığı işçinin yüzde 10'u kadarının ücretini ödememe ya da geciktirme özgürlüğü olacak.

Köle şirketinin yılda iki defa, sözleşme yaptığı işçiye ücretinin altında para verme ya da ücretini zamanında ödememe özgürlüğü olacak.

 

İŞKUR tarafından yetkilendirilmemiş ya da yetki için yeterli olmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen bir köle şirketinin, İŞKUR tarafından en son fiilin öğrenildiği tarihten önceki iki yıl içinde 5 defa, yetkisiz olmasına rağmen işçi kiralaması yapması özgürlüğü olacak. 


Özetle tasarı, 

İşçinin iradesini bir şirkete kiralaması yolunu açmaktadır. Çalışacağı yerde ücret ve sosyal haklarını geliştirmek için pazarlık olanağına sahip değildir.

Kölelik şirketinin göndereceği işi beğenmeme şansına sahip değildir.

Hem kölelik şirketi, hem çalıştığı yer tarafından sömürülecektir.

Sendikalaşması ve sendikal hakları kullanması mümkün değildir.

İşçi arkadaşlarıyla dayanışma olanağı yoktur.

Grev hakkı yoktur.

... 
İşçi cephesine bakıyoruz, sendikalardan ses yok. İşçi sınıfının geleceğini karartan bu girişim için, "sendikalı işçiyi nasılsa etkilemeyecek" diye mi düşünüyorlar? Öyle ise çok yazık ve çok vahim! Sadece sendikaların değil, CHP'nin de, MHP'nin de, BDP'nin de gıkı çıkmıyor.

1.4.2015

 

GÜNDEM