ffa41
Basından-Aydınlık-Grev Dalgası Tedirginliği

Sendikalar, Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme yetkisini genişleten değişikliğe tepki gösterdi. Uygulamayı anti demokratik olarak niteleyen Belediye-İş Sendikası Genel Başkam Nihat Yurdakul, üzüm yemek derdinde olan işçilerin haklarının budandığım söyledi. Genel-İş Genel Eğitim Dairesi Başkam Mahmut Şengül ise, ekonomideki dibe vuruşun AKP'yi götüreceğini, hükümetin bunu geciktirme amacı ile bu tür uygulamalara başvurduğunu belirtti. 

AKP hükümeti, önceki gün yayımladığı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)" ile Bakanlar Kurulu'nun grev hakkını kısıtlayan Nihat Yurdakul yetkisini genişletti. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık sektöründeki grevler, "ekonomik ve finansal istikran bozucu nitelik" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenebilecek. Bakanlar Kurulu daha önce "genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelik" gerekçesiyle grevleri erteleyebiliyordu. 

'SENDİKALAR İTİRAZ ETMELİ'

Değişikliği Aydınlık'a değerlendiren Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sendikaların zayıf oldukları için greve çıkma konusunda titiz davrandığım hatırlatarak, "Ama Kanun Hükmünde Kararnamelerle bu hakları da ellerinden alındı. Hiçbir sendika ve işçi durup dururken spor olsun diye greve çıkmaz. Mecbur kaldığı için çıkar. Bunun da başarılı olması lazım. Derdimiz bağcı dövmek değil üzüm yemektir. Bunu yedirmemek için haklarımızı buduyorlar" dedi. 

Grev erteleme kapsamına alınan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin taşeronlara verildiğini, buralarda örgütlenmenin, örgütlemişe bile toplusözleşme yapmanın zor olduğunu ifade eden Yurdakul, "Bu sıkıntıların üzerine işkolunun grev yasağı içine alınması işçilerin etkinliğini daha da azaltacak" ifadelerini kullandı. Değişikliği anti demokratik bulduğunu belirten Yurdakul, sözlerini şöyle bitirdi: "Buna başta sendikalar olmak üzere hepimiz itiraz etmeliyiz. Çalışanların demokratik haklarını özgürce kullanabileceği ortamı oluşturmamız lazım."

24.11.2016

 

GÜNDEM