ffa41
Basın açıklaması -Yatağan işçilerinin mücadelesi, mücadelemizdir.

Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santralleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü ve Yeniköy Linyit İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı Yatağan emekçilerinin başlattığı mücadele 100 günü aşkın bir süredir devam etmektedir.  


Seslerini duyurmak için direniş çadırı kuran, dağa çıkan, Büyük Ankara Yürüyüşünün ardından TBMM’yi ziyaret eden, demokratik haklarını kullanırken biber gazı, boyalı su ve cop yiyen, açlık grevi yapan  ama yılmayan enerji ve maden emekçileri 24 Ocak'ta eşleri, çocukları ve onları destekleyenlerle beraber, santral ve kömür ocaklarının özelleştirilmesinin durdurulması için kitlesel olarak Ankara'da olacaklar.

 

Yatağan enerji ve maden emekçilerinin verdiği  mücadele, sadece bir bölgenin mücadelesi değil, özelleştirme adı altında yapılan talana, taşeronlaştırmaya, yoksullaştırmaya,  ve sendikasızlaştırmaya karşı verilen mücadeledir.

 

Yatağan işçisinin mücadelesi, sadece maden ve enerji işçilerinin kendi işine ve ekmeğine sahip çıkma mücadelesi değil, aynı zamanda esnek çalışmaya, taşeronlaştırmaya ve özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığına karşı verilen mücadeledir.

Bu mücadelenin başarıya ulaşması, ülkemizin ve işçi sınıfımızın başarısı olacaktır.

 

Belediye-İş, emeğin haklarının korunması ve geliştirilmesi için özelleştirme adı altında talana, taşeronlaştırmaya ve sendikasızlaştırmaya karşı 24 Ocak'ta Ankara'da maden ve enerji işçileri ile kolkola omuz omuza dayanışma içinde olacaktır.

Yatağan işçilerinin mücadelesi, mücadelemizdir.

 

                                                                                                            Belediye-İş Sendikası

 

 

GÜNDEM