ffa41
Basın açıklaması-İSRAFIN VE YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASI BORDRO MAHKÛMU EMEKÇİLERE KESİLEMEZ…

İSRAFIN VE YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASI BORDRO MAHKÛMU EMEKÇİLERE KESİLEMEZ…

Yeni Ekonomi Programıaçıklandığında iktidar sözcüleri vergi sisteminde de düzenlemelere gideceklerini “az kazanandan az” vergi alınması için vergi reformu yapacaklarını belirttiler. Bu açıklamalar kamuoyunda adil ve etkin olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapılacağı ve bordro mahkûmu emekçilerin üzerindeki vergi yükünün kaldırılacağı beklentisi oluşturdu. Oysa iktidar sözcüleri tarafından açıklanan yeni Vergi Yasa Taslağı, bırakın emekçiler üzerindeki vergi yükünü kaldırmayı, yıllardır “itibardan tasarruf olmaz” denilerek yapılan israfın, uygulanan yanlış politikaların ve krizin faturasının bordro mahkûmu emekçilere kesilmek istendiğini göstermektedir.

Bu ülkenin emekçilerigelirlerine göre en yüksek gelir vergisini ödemektedir. Ayrıca bu yetmez gibi en adaletsiz vergi olan ve vergi gelirlerinin %70’ni oluşturan dolaylı vergileri de KDV ve ÖTV olarak ödeyende milyonlarca emekçidir. Bütün bunlar yetmez gibi; israfın, krizin ve uygulanan yanlış politikaların tek sorumlusu emekçilermiş gibi, onları yeni vergilerle bir kez daha cezalandırılmak istenmektedir.

Üstelik iktidar sözcüleri emekçilere yönelik vergi artışlarını gizlemek, “patronlar vergilendiriyor” algısı yaratmak için, vergi gelirlerinde önemli bir artış yaratmayacak değeri 5 milyon liranın üzerinde olan ve konut olarak kullanılan taşınmazlara getirilen %1’lik“değerli konut vergisi” değişikliğini kullanmaktadır. Oysa gerçek başkadır.

Milyonlar kazanan futbolcuların vergileri %15’ten %20’ye çıkarılırken, emekçilerin vergileri %15’ten başlayıp %45’e kadar çıkarılmaktadır.

Yeni vergi taslağı ile yerli, yabancı holdinglerin, büyük şirketlerin ödedikleri kurumlar vergisi %20’den %18’e düşürülürken, asla vergi kaçırmayan bordro mahkûmu emekçilerin vergi basamak sayısı 4’te 7‘ye çıkartılarak ek vergi salınmaktadır. Ayrıca, en düşük gelirli emekçilerin ödediği%15’lik vergi basamağındabile 2019 yılında 18.000 lira olarak belirlenen tutar değiştirilmeyip, düşük gelirli milyonlarca emekçiden daha yüksek vergi alma sistemi devam etmektedir. Diğer yandan da gelir vergisinin diğer basamaklarında da ek oranlarla ve basamaklarındaki tutarları enflasyon artışı kadar bile arttırılmayarak her basamaktaki emekçiden ek vergi alınmak istenmektedir. Bu taslak ile ciddi borç yükü altında, kıt kanaat geçinen emekçilerden daha fazla vergi alınarak ücretleri daha ellerine geçmeden tırpanlanacaktır.

Aslında iktidar hazırladığı vergi kanun taslağı ile“BİZ HOLDİNGLERE, ŞİRKETLERE DOKUNAMIYORUZ, ONLARDAN VERGİ ALAMIYORUZ, BU NEDENLE EMEKÇİ HALKTAN DAHA FAZLA VERGİ ALACAĞIZ” demektedir.

Bugün bir asgari ücretli çalışan kadar bile devlete vergi ödemeyen ve ayrıca milyarlarca liralık vergileri affa uğratılan koca şirketler duruyorken emekçilerden daha fazla vergi almak insafsızlıktır. Adaletsizliktir.  Ayrıca bu taslak, Anayasa’nın “Vergi ödevi” başlıklı 73. Maddesinde belirtilen “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” ilkesine de aykırıdır.

Vergide yeni haksızlıklara izin verilmemeli, düzenleme derhal geri çekilmelidir. Bu noktada emeği temsil ettiğini söyleyen başta Konfederasyonlar olmak üzere tüm emek örgütlerini göreve çağırıyoruz. Saygılarımızla. 25.10.2019

Belediye-İş Sendikası

 

 

GÜNDEM