ffa1
Basın Yayın Politikamız


Sendikal yaşamda, üye-yönetici bütünselliğini sağlayacak, üyelere doğrudan ulaştırarak, onlara yeni perspektifler açacak, sendikanın adının ve faaliyetlerinin duyurulmasını sağlayacak işçileri motive edecek en önemli araç, kuşkusuz sendikanın basın yayın organları ve propaganda çalışmalarıdır.


Sendika yayın organları sadece sendikal alanla ilgili değil, yaşamın diğer alanlarında olup bitenlerle ilgili haber ve yorumları üyelerini bilgilendirmelidir.

 
Sendikamızın Basın-Yayın çalışmalarının bir diğer boyutu da halkla ilişkilerdir.Sendikamızın ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde adını duyurmak, işçilerin içinde bulunduğu durum ile ilgili halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

 Belediye-İş Sendikası basın yayın çalışmalarında temel çerçevede, çalışma hayatına ilişkin hazırladığı kitap ve broşürlerle, ülke ve işkoluna ilişkin hazırladığı raporlarla, ülkemizin demokratikleşmesi konusunda yaptığı çalışmalarla bu konuda kararlığını ortaya koymuştur.

 

GÜNDEM