ffa41
Basın T24: Aziz Çelik : Neden acele ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı?

 

Sayın Cumhurbaşkanı,

 

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde “Cumhurbaşkanına yazın. Cumhurbaşkanına sorun. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğiniz mesajlar dikkatle okunmakta ve değerlendirilmektedir” denmektedir.

 

Ben de bir yurttaş olarak yazıyorum ve soruyorum:

 

6321 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu iki gün içinde (2 Haziran 2012’de) onayladınız. Bu onayınızla havacılık sektöründe grev yasağı kesinleşti. Oysa kanunu incelemek için 15 gün süreniz vardı. Ayrıca kanunu tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye gönderme yetkiniz de var. Bu süreyi de yetkiyi de kullanmadınız.

 

15 günlük inceleme süresini ve iade yetkisini kullanabilirdiniz. Böylece temel bir insan hakkını açıkça ihlal eden hukuksuz bir yasa konusunda daha soğukkanlı davranılmasını sağlayabilirdiniz. Özellikle bu yasağa karşı çıkan sendikal örgütleri dinleyebilirdiniz. Hukukçuların ve üniversitelerin konuyla ilgili bölümlerinin bu konuyu nasıl değerlendirdiklerini inceleyebilirdiniz.

 

Türkiye’nin onaylamış olduğu uluslararası sözleşmelerin bu konuda ne dediğine bakabilirdiniz. Uzunca bir inceleme süreciniz vardı ama bunların hiç birini yapmadınız. Temel hak ve özgürlüklerinden birini askıya alan ve 1982 Anayasasına bile aykırı olan grev yasağını iki gün içinde onayladınız.

 

Temel bir hakkı yasaklamak için neden bu kadar acele ettiniz?

 

Sayın Cumhurbaşkanı,

 

Siz yüksek öğreniminizi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset kürsüsünde yaptınız. İşçi haklarının, sendikal hakların öğretildiği bir bölümde, grevin temel bir insan hakkı olduğu öğretildiği bir bölümde ülkemizin önde gelen sosyal siyasetçilerinin öğrencisi oldunuz.

 

Sizin zamanınızda adı Sosyal Siyaset olan bu bölümler artık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri adını taşıyor. Bu bölümlerde öğrencilere sosyal haklar öğretiliyor, iş hukuku öğretiliyor, uluslararası sosyal politika öğretiliyor. Türkiye’nin onayladığı uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukuktan üstün olduğu öğretiliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun 87 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkına ilişkin sözleşmesi öğretiliyor. Anayasanın 90. Maddesinin önemi öğretiliyor.

 

Sayın Cumhurbaşkanı,

 

Havacılık sektörüne getirilen grev yasağının hiç bir demokratik ülkede örneği yok. ILO havacılık sektöründe grev yasağına karşı çıkıyor.

 

Şu anda ILO Genel Konferansı Cenevre’de toplantı halinde Türkiye’de grev yasakları ve sendikal hak ihlalleri nedeniyle gündemde. Orada neler konuşuluyor kulak verebilirdiniz.

 

Bunların hiç birini yapmadınız ve yasayı iki gün içinde onayladınız.

 

Sayın Cumhurbaşkanı,

 

Yasa teklifini veren milletvekilleri ekonomik etkisi olduğu için grevin yasaklanmasını istiyor. Oysa grev hakkının en temel öğesi ekonomik yaptırım gücüdür.

 

Havacılık sektörüne grev yasağı 12 Eylül askeri darbesinin ardından yapılan 2822 sayılı yasada bile yer almamaktadır.

 

12 Eylül Anayasası yerine yeni bir anayasa yapılmaya çalışıldığı ve 12 Eylül’ün yargı konusu olduğu bu günlerde 12 Eylül döneminde bile akla gelmeyen bir sektörde grevi yasaklamak ve buna onay vermek izahı oldukça güç bir durum olsa gerek.

 

Sayın Cumhurbaşkanı

 

Anayasanın 2. Maddesi ülkemizi “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olarak tanımlıyor.

 

Anayasanın 54. Maddesi grev hakkına yer veriyor.

 

Anayasanın 13. Maddesi ise “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” hükmünü taşıyor.

 

Bir yurttaş olarak size sormak istiyorum:

 

Havacılık iş kolunda grev hakkının özünü ortadan kaldıran onayladığınız yasa “demokratik toplum düzenine” ve “ölçülülük” ilkesine uygun mudur?

 

Bu yasağının uluslararası hukuka, insan haklarına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olması sizi rahatsız etmiyor mu?

 

Temel insan haklarından birini yasaklayan bir yasayı onaylamak için neden bu kadar acele ettiniz?

http://t24.com.tr/yazi/neden-acele-ettiniz-sayin-cumhurbaskani/5214

 

 

GÜNDEM