ffa41
Basın Evrensel Konfederasyonların 1 Mayısı Ayrı Kutlama Girişimlerini Şubeler Engelledi

İzmir'de 1 Mayıs'ı bölme girişimleri sonuç vermedi. Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarının ortaklaşma konusundaki ısrarı ile İzmir'de yine her yıl olduğu gibi bütün konfederasyonlara bağlı sendikalar, meslek odaları 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydam'nda birlikte kutlayacak.

 

Önceki gün yapılan Türkİş Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Türk-İş'e bağlı 27 Şubenin başkanı, 1 Mayıs'ın bütün emek ve meslek örgütleriyle birlikte kutlanmasını istediklerini belirten bir metin hazırlayarak imza altına aldı ve Türk-İş'e iletti. Toplantıdan da metin doğrultusunda karar çıktı. Türkİş merkezi olarak 1 Mayıs'ı İzmir'de kutlayacaklarını açıklamıştı. Genel Başkan Mustafa Kumlu'nun bu karar sonrası İzmir'e gelmeyeceği Bursa'daki kutlamalara katılacağı öğrenildi.

 

'Tabana anlatamazdık'

Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Tek Gıda-İş Genel Başkan Danışmanı Gürsel Köse, 1 Mayıs'ta Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve diğer meslek örgütleri ile aynı alanda ortak kutlama yapacaklarım belirterek, "Son yapılan Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısına 27 Şube Başkanı katıldı ve hepsinin tavrı, 'Biz bu ayrışmayı tabana, işçiye anlatamayız' oldu. imza altına alınan bir kararla bu görüş Türk-İş'e iletildi. Sonuç itibariyle 1 Mayıs'ı birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız" dedi.

 

Herkesin 1 Mayıs’ına Dönüşecek

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İsmail Doğan da bir arada olma ve sokaktaki insanı 1 Mayıs'a çekme gibi sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Ayrıştıran değil, birleştiren olma özelliğimize uygun bir çalışma yürüttük ve sıkıntıları aştık. Bu 1 Mayıs'ı örgütlü örgütsüz, mevcut durumdan memnun olmayan bütün insanların 1 Mayıs'ı haline dönüştüreceğiz" dedi.

       Deri-İş İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz de, 1 Mayıs'ta işçi sınıfına yönelik bugüne kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan saldırılara karşı onbinlerce, yüzbinlerce emekçi olarak alana çıkacaklarını belirterek, "Savaşa karşı olduğumuzu, halkların kardeşliğinden yana olduğumuzu vurgulayacağız" dedi.

 

İşçi 1 Mayıs'ta Gündoğdu'ya Gider

Tes-İş 2 NoTu Şube Başkanı Hüseyin İnal da, İzmir Başkanlar Kurulu olarak ortak düşüncelerinin tek meydanda ortak şekilde kutlanması olduğunu belirterek, "Kutlama bölünmemeli dedik ve bunu Türk-İş'e ilettik. Çalışanların gücü gün geçtikçe eriyor. Emek örgütlerinin işçisi ile memuru ile çoluk çocuğuyla bir araya gelme zorunluluğu var. İktidara karşı en net mesajı 1 Mayıs'ta verebiliriz" dedi.

 

Tes-İş 1 Nolu Şube Başkanı Şeydi Önder de, "1 Mayıs evrenseldir, kimsenin tekelinde değildir. Sendikaların ayrı kutlaması tamamen ayrışmanın nedeni olur. İşçi biliyor ki İzmir'de 1 Mayıs Gündoğdu'da kutlanır. Örgüt farklı karar alsaydı bile işçi Gündoğdu'ya giderdi. Dolayısıyla İzmir'de 1 Mayıs adına yaraşır şekilde kutlanacak" dedi. 

 

Konfederasyonların Beklentisi Boşa Çıktı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Ali Çeltek: İzmir'de bütün emek ve demokrasi güçlerinin yıllardır 1 Mayıs'ı birlikte kutlama kültürü vardı. Birtakım tepe yönetimlerin bazı girişimleri oldu. Özellikle Türk-İş içerisindeki Sendikal Güç Birliği Platformu üyesi arkadaşlar çok çaba sarf etti ve diğer şube başkanları da ortaklaşmaktan yana tavır alınca, sıkıntılar aşıldı.

İzmir'de bütün emek güçleri olarak 1 Mayıs'ı önemine uygun bir şekilde kutlanmasında emeği geçenlere Tertip Komitesi Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Artan işsizlik, işgüvenliği işçi sağlığı yasası, sendikalar yasasına karşı, Ortadoğu'daki emperyalist savaşa karşı, herkese adalet için, parasız eğitim ve sağlık için, temiz çevre için taleplerimizi 1 Mayıs'a taşıyacağız.

 

KESK Dönem Sözcüsü Ramis Sağlam: Sermayenin istekleri doğrultusunda işçi sınıfına emekçilere ve ezilen tüm halklara yönelik, AKP'nin yürütmüş olduğu saldırılar son dönemde had safhaya vardı. Konfederasyonların bu saldırıları görmez bir noktadan yerellerde mücadeleyi birleştiren tek 1 Mayıs'ları örgütlemek yerine kendi sendikal rekabetleri doğrultusunda süreci farklı bir noktada tıkamışlardır. Emekçilerin talepleri yerine yine 1 Mayıs öncesi alan ve konfederasyon tartışmaları sürece hakim olmuştur.

 

İzmir'de DİSK Türk-İş, KESK, TMMOB ve TTB olarak yürüttüğümüz yoğun tartışmalar sonrasında konfederasyonların merkezlerinin iki 1 Mayıs beklentileri boşa çıkarılmıştır. Kamu emekçilerinin TİS süreci öncesinde 1 Mayıs daha da önemi kazanmıştır.

 

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı: Emek örgütlerinin yerel bileşenleri ile birlikte kutlayacağız. Türk-İş olarak Alsancak Limanı önünde toplanıp Gündoğdu'ya yürüyeceğiz. Bu yılki 1 Mayıs'ın en önemli öğesi barış olacaktır. Suriye'de ABD emperyalizminin havuzuna su taşımayacağımızı, komşularımızla barış içinde yaşamak istediğimizi söyleyeceğiz. Teşvik vb. yasalarla ilgili olarak da "Asıl teşvik asgari ücretlilere yapılmalıdır" diyeceğiz.

26.04.2012 Evrensel Gazetesi

 

 

GÜNDEM