ffa41
Basın Dünya-Ulusal İstihdam Stratejisi yenilendi

Esnek çalışma mevzuata dahil edildi

Daha önce hazırlanan ve kısmen uygulamaya konulmasına rağmen resmi prosedürü tamamlanmadığı için kamuoyuna açıklanmayan Ulusal İstihdam Stratejisi yenilendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, kıdem tazminatı, özel istihdam bürolarının yeniden düzenlenmesi ve kısa süreli çalışma modellerinin tamamının sisteme dahil edilmesini öngördüğü ortaya çıktı. Daha önce belirlenen eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, esneklik, özel grupların istihdamı ve sosyal korumadan oluşan temel politika eksenlerinin korunması dikkat çekti.

 

Strateji belgesi taslağında, uzun vadeli işsizlik oranı hedefine yer verildi. Halen yüzde 9-11 aralığında yerleşmiş olan yapısal işsizliğin 2023'te yüzde 5'e indirilmesi hedefi benimsendi. Halen yüzde 43,5 istihdam oranının da yüzde 50'ye yükseltilmesi hedefi konuldu. İŞ-KUR'un çalışan sayısı artırılacak Taslakta, iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesi için eğitimin yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı bir politika hazırlığı yapıldı. Meslek liselerine ilginin artırılması, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, staj sisteminin yenilenmesi, İŞKUR'un bu gruba yönelik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleri belirlendi. Bu kapsamda, İŞKUR'un rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinde çalışanların sayısının bu yıl 5 bine, gelecek yıl 7 bin 500'e, 2015'te ise 10 bine çıkarılacağı kaydedildi. İl bazında işgücü ihtiyacının yıllık olarak belirlenmesi hedefi konuldu.

 

İşe yerleşme oram 2015'te yüzde 40'a yükselecek Yine eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirme kapsamında, yıllık 400 bin kişiye mesleki kurs verilmesi, bu kursları alanlardan işe yerleştirilenlerin oranının 2015'te yüzde 40'a, yükseltileceği kaydedildi.

 

Strateji belgesi taslağında, iş piyasasında esnekleşme yaklaşımının, sosyal hak ve korumayı da içeren şekilde güvenceli esneklik modelinin benimsendiği kaydedildi.

 

Taslak belgede kıdem tazminatı ile kısa süreli çalışma modellerinin olmaması dahil katılıkların rekabet gücünü sınırladığı iddia edildi. Taslakta, kısa süreli çalışma modellerinin tamamının mevzuata alınacağı, özel istihdam büroları aracılığıyla kısa süreli iş ilişkisi kurulacağı, asgari ücretin unsurlarının yeniden ele alınacağı kaydedildi.

 

Strateji belgesine aşırı çalışmanın önlenmesi başlığıyla aşırı düzeyde fazla mesai yaptırılması da girdi. 29 bin kişilik özürlü memur kadroları doldurulacak Dezavantajlı gruplar dahil özel ilgi gruplarının istihdamına ilişkin politikalara da strateji belge taslağında yer verildi. Buna göre, kadınların ve özürlülerin işgücüne katılımı kolaylaştırılacak. Kadınların işgücüne katılımı 27,6'dan yüzde 35'e yükseltilecek.

 

Strateji belgesi taslağında kamuda bulunan 29 bin 693 kişilik özürlü memur kadrosunun hemen doldurulacağı belirtildi. 24.3 bin kişilik kamu ve özel sektör özürlü işçi kadrosunun ise 2015'e kadar doldurulacağı vurgulandı.

 

Taslağın sosyal koruma temel politika ekseninde ise İŞKUR eleştirisi dikkat çekti. İŞKUR'un, işsizlere iş arama aşamasında verdiği desteğin sınırlı olduğu kaydedildi.

 

Bunun yanında, işsizlik sigortası da kullanım şartlarımın ağırlığı, kapsam darlığı ve ödenek miktarları azlığı nedeniyle eleştirildi. İşsizlik ödeneğinden faydalananların oranı %25'e çıkacak Taslakta, işsizlik ödeneğinden yararlananların toplam işsizlere oranının yüzde 10'dan, yüzde 25'e yükseltilmesi hedefi benimsendi. 2015'e kadar, işsizlik sigortası ödeneği alanların bir yıl içinde iş bulma oranının yüzde 40'a yükseltileceği kaydedildi. Gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki nüfusun, toplam nüfusun yüzde 10'unun altına çekilmesi hedeflendi. GSYH'nin yüzde 3'ü kadar sosyal harcama yapılması planlandı. Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların İŞKUR kayıtlan yapılacak. Sosyal yardımlar hak temelli olarak objektif kriterlere bağlanacak ve çalışmayı teşvik edici olacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdamla mücadele genişletilecek.

 

Mehmet KAYA

Dünya -22.02.2012

 

 

 

GÜNDEM