ffa41
Basın Açıklaması-Kıdem Tazminatı Fonunu ve köle istihdam bürolarını gündeme getirmek yangına benzin dökmektir…

Kıdem Tazminatı Fonunu ve “köle” istihdam bürolarını gündeme getirmek yangına benzin dökmektir…

Son dönemde Hükümet temsilcilerinin hem “Kıdem tazminatı” ile ilgili hem de özel istihdam bürolarının “geçici iş ilişkisi” kurabilmelerine yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağına ilişkin söylemleri bazı basın yayın organlarında gündeme gelmektedir.

Burada amaç açıktır; hükümet istihdam piyasasını daha da esnek hale getirmek istemektedir.

Öncelikle kıdem tazminatı hakkı, yandaş olmayan gerçek emek örgütlerinin kırmızı çizgisidir. Konfederasyonumuz Türk-İş’in 21. Genel Kurul’da aldığı karar açıktır: Kıdem tazminatının fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenleme asla kabul edilemez.

Hükümet gerçekten emekçilerin Kıdem Tazminatından kaynaklı sorunlarını çözmek istiyorsa bunun çözümü basittir: 

İşçi işe girdiği andan itibaren Kıdem Tazminatı hakkına kavuşabilmelidir.

Hükümet, işçinin hak etmesine rağmen, çeşitli nedenlerle Kıdem Tazminatını alamamasını Kıdem Tazminatını kaldırmaya gerekçe yapmak yerine, işçinin hak ettiği kıdem tazminatının sosyal devlet anlayışına uygun olarak ödenmesini sağlamalı, ödemeyenler hakkında da gereğini yapmalıdır.

Diğer yandan gündeme getirilen özel istihdam bürolarının “geçici iş ilişkisi” kurabilmelerine yönelik yasal düzenleme yapmak demek; emekçilerin köle pazarında alınıp satılması demektir.

Özel istihdam bürolarına “kiralık işçi çalıştırma” ve “işçi kiralama” hakkının verilmesi girişimi; kölelik düzeni denen taşeronluktan bin kat daha tehlikeli, katmerli kölelik sistemidir.

Emekçiyi temsil etme iddiasında olan hiçbir örgüt böyle bir girişimi asla kabul edemez.

Hükümet emekçilere gerçek anlamda destek olmak istiyorsa laf kalabalığına gerek yoktur. Yapılması gereken; “Ayrımsız olarak taşeron işçiliğinin bütünüyle kaldırılarak tüm çalışanların güvenceli ve kadrolu” çalışmasıdır.

Ülkemizin iç ve dış ilişkilerinde sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönemde; emekçileri daha da yoksullaştıracak, hak kayıplarına yol açacak ve örgütsüzleştirecek bu tür düzenlemeleri gündeme getirmek toplumu daha fazla ayrıştırmaktan, germekten iş barışını ve ülke barışını bozmaktan başka bir anlam ifade etmez. Saygılarımızla.

Belediye-İş Sendikası

 

7.12.2015

 

GÜNDEM