ffa41
Basın Açıklaması-Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

14-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Başkanlar Kurulumuz 10 Ekim 2015’te Ankara’da yaşanan ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük kitlesel katliamı olan terör saldırısını ve gündeminde yer alan konuları görüşerek aşağıdaki hususların basına, kamuoyuna ve üyelerimize duyurulmasına karar vermiştir.

1-Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da sivil, barışçıl ve resmi makamlar tarafından izin alınmış bir yürüyüşte, kalleşçe yapılan saldırı sonucu; onlarca yurttaşımız yaşamını kaybetmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır.

Başkanlar Kurulumuz “Ama” demeden, “ancak” demeden nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın, hangi amaçla yapılırsa yapılsın insanlık dışı terör eylemlerini şiddetle ve nefretle kınamaktadır.

Kurulumuz, insanları katledenleri ve katlettirenleri kınarken; bunca insanımızın katledilmesine engel olamayan, devlet kurumlarını yandaşlaştırarak işlevsiz hale getiren “yetkili sorumsuzları” da şiddetle kınamaktadır.

Bu saldırıyı yapanlar ve arkasındaki karanlık güçler mutlaka ve mutlaka ortaya çıkarılmalı ve adalete teslim edilmelidir.

Başkanlar Kurulumuz, bu hain saldırıda yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anarken, yaralılara acil şifalar diler.

2-Başkanlar Kurulumuz ülkemizde yaşanan terör olaylarının toplumun geniş bir kesiminin itirazlarına rağmen Hükümetin uyguladığı derinliksiz, temelsiz iç ve dış politikaların yansıması olduğunun bilincindedir.

Ülkemiz Hükümetin uyguladığı “stratejik derinlik” politikaları nedeniyle, neredeyse tüm komşularıyla kavgalı olduğu, “değerli yalnızlık” batağına saplanmıştır.

Atatürk’ün uyguladığı “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasını küçümseyen, onun derinliğini göremeyen zihniyet, ülkemizi 2,5-3 milyon göçmenin yarattığı ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bugün ülkemiz, terör ithal eden ülke haline gelmiştir. Halkımız, yaratılan güvensizlik ortamı ve terör endişesi ile sokağa tedirginlikle çıkmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, Türkiye’yi adeta terör mıknatısı yapan mezhepçi, hayalperest politikalardan derhal vazgeçilmesi gerektiğine inanmaktadır.

3-Başkanlar Kurulumuz, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olayların emperyalist güçler tarafından tezgâhlandığının bilincindedir. Ankara’da yaşanan vahşetin ülkemizin herhangi bir noktasında tekrar yaşanmaması için başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerinin yuvalandıkları ve beslendikleri odakların derhal kurutulması gerektiğine inanmaktadır.

4-Başkanlar Kurulumuz ülkemizin içinde bulunduğu girdaptan çıkmasının yolunun; demokrasinin, evrensel ilkelerin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasından,  yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlıklı işlemesinden geçtiğine inanmaktadır.

5-Ülkemizi ve emekçi halkımızı sömüren, bir avuç yerli ve yabancı sermayedarı zenginleştiren çağdışı taşeron sistemi derhal kaldırılmalıdır.

Başkanlar Kurulumuz, Belediye Kanunu'nda taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin önünü açan düzenlemelerin ve belediyelerde kadrolara ilişkin sınırlamaların kaldırılmasını; tüm belediye hizmetlerinin “kadrolu” işçiler eliyle yapılması gerektiğine inanmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz; taşeron, 5 ay 29 gün gibi uygulamaların son bulması, tüm çalışanların kadrolu ve güvenceli bir çalışma yaşamı için, başta Türk-İş olmak üzere tüm konfederasyonları etkili ve samimi bir mücadeleye davet eder.

6-Başkanlar Kurulumuz, genel seçimlerde tüm emekçilerin, sınıfsal çıkarları doğrultusunda tavır koyarak; taşeronlaşmanın ve esnek çalışmanın kaldırılması, iş cinayetlerinin son bulması, adil bir ücret ve adil bir vergi sistemi, işsizliğin önlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gibi taleplerin takipçisi olması gerektiğine inanmaktadır.

7-Başkanlar Kurulumuz, tüm siyasi partilerin, genel seçimleri; ülkemizde demokrasinin yeniden tesisi ve toplumsal barışın kalıcı bir biçimde sağlanması için bir fırsata dönüştürmesi gerektiğine inanmaktadır. Kurulumuz tüm siyasi partileri, seçim bildirgelerinde yer alan ekonomik ve sosyal haklara yönelik vaatlerinin arkasında durmaya davet eder.

8-Başkanlar Kurulumuz, genel ve yerel yöneticilerle yürütülen bağımlı ve güdümlü yandaş sendikal yapı oluşturma girişimlerini şiddetle reddeder. Başkanlar Kurulumuz, emek örgütlerini siyasi otoritenin denetimi altına almaya yönelik her türlü baskı, tehdit ve saldırıya karşı; eğilmeden, bükülmeden gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak karşı koymakta kararlıdır.

9-Başkanlar Kurulumuz dün olduğu gibi bugün de; çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine yönelik her türlü saldırının karşısındadır, karşısında olmaya da devam edecektir.

10-Başkanlar Kurulumuz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki sorunları yerinde incelemek, üyelerimizle buluşmak ve rapor hazırlamak amacıyla şube başkanlarımızdan oluşan bir komisyon oluşturulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15.10.2015

Belediye-İş Sendikası

 

GÜNDEM