ffa41
Basın-Cumhuriyet-AKP Uluslararası Çalışma Örgütünde Bildiğini Okudu

ILO konferansında ‘kara listeye’ alınan Türkiye görüşüldü. Sendikacılar eleştirdi, AKP kendini savunmakta zorlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Cenevre’de devam eden konferansında, “Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı” sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle “kara listeye” alınan Türkiye görüşüldü. Sendikacılar, AKP’nin uygulamalarını eleştirdi. Hükümet temsilcisi ise Türkiye’nin “politik nedenlerle” listeye alındığını savunurken sendikacıların da sendikal faaliyetler nedeniyle değil, “terör örgütleriyle” bağlantıları nedeniyle hapiste olduklarını belirtti. 

 

Konferans çerçevesinde Standartları Uygulama Komitesi’ndeki (Aplikasyon Komitesi) görüşmelerde hükümet adına Yrd. Doç. Zeki Parlak konuştu. Neden görüşülecek ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını anlayamadıklarını belirten Parlak, “Bu durum, Türkiye’nin daha çok politik nedenlerle listeye alındığını gösteriyor” dedi. Çalışma yaşamında yapılan değişiklikleri anlatan Parlak, memurlara verilen toplu görüşme hakkının toplusözleşme hakkı olarak değiştirildiğini, iş sağlığı ve güvenliğinde adımlar attıklarını, askeri dönemden kalan yasaların değiştirildiğini söyledi. İşçi grubu üyesi olarak konuşan Türk-İş Dış İlişkiler Sorumlusu Uğraş Gök, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile 30 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılmaları durumunda, güvenceleri olan sendikal tazminatın kaldırıldığını, bu durumun yaklaşık 6.5 milyon işçinin örgütlenmesini zorlaştırdığını vurguladı. Yeni yasayla yüzde 10 olan işkolu barajının yüzde 1’e düşürüldüğünü, oranın ileriki yıllarda kademeli olarak yüzde 3’e kadar yükselmesinin öngörüldüğünü dile getiren Gök, “Barajlar konusunda örgütlenmeyi asıl zorlaştıransa yüzde 50 1 işyeri ve yüzde 40 1 işletme barajıdır ve yeni yasada korunmuştur” dedi. Gök, Tek Gıda-İş Sendikası’nın Çaykur’da grev kararı aldığını, ancak işverinin geçici işçileri getirip çalıştırarak, Tek Gıda-İş Sendikası’na üye işçileri başka bir sendikaya üye olmaya zorlayarak, toplu pazarlık sürecine ve işçilerin diledikleri sendikada örgütlenme hakkına zarar verdiğini söyledi. Gök, THY’de Hava-İş Sendikası’na üye 305 işçinin sendikal faliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığını, toplu pazarlık sürecinde bu 305 kişinin işe iadesi ile ilgili maddede uzlaşma sağlanamadığını ve görüşmelerin tıkandığını belirtti. 

 

Çelişkili yanıt

Eleştirilere hükümet adına Zeki Parlak yanıt verdi. Parlak’ın, AKP tarafından çıkarılan yasada işkolu barajının kademeli olarak yüzde 1’den yüzde 3’e yükseltilmesi öngörülmesine karşın toplantıda “yüzde 1 olan işkolu barajını artırmamayı dikkate alacaklarını” söylemesi çelişkili bulundu. Parlak, hapisteki sendikacılara ilişkin eleştirilere de sendikal faaliyetleri nedeniyle kimsenin hapiste olmadığı, bu kişilerin terörist örgütler veya faaliyetlerle ilgili oldukları gerekçesiyle hapiste bulundukları yanıtını verdi. 

Komiteden, Türkiye’de “memurlara özgür sendikal faaliyetin önünün açılması, yüzde 1 işkolu barajının artırılmaması, tazminatta ayrımcılığa son verilmesi ve teknik işbirliğine devam edilmesi” kararı çıkması bekleniyor.

13.6.2013

 

 

GÜNDEM