ffa41
Basın-Aydınlık Gazetesi-İŞÇİNİN YÜZDE 52 HAK KAYBI KAPIDA

Kıdem tazminatına ilişkin öngörülen düzenlemeler, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten oluşan 'ekonomi troykası'nın hazırladığı taslakla aynı 'Ekonomi troykası'nın taslağı Basına yansıyan'taslak' Çalışma Bakanlığı'nın değil 'Ekonomi Troyka'sının taslağı "Kıdem Tazminatının İsçinin Bireyci Hesabına Yatırılması Karımı Taslağı nın Çalınma Bakanlığı tarafından hazırlanmadığı ortaya çıktı. Taslak ekonomi troykası olarak adlandırılan. Başbakan Yardımcısı ; Ali Babacan.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafındın hazırlandı.


Faruk Çelik gidiyor mu?

AKP hükümeti, kıdem tazminatını fona devrederek kuşa çevirme amacından vazgeçmiyor En son geçen hafta Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bireysel kıdem hesabı kurulmasının öngörüldüğü ifade ediliyordu. Basına sızan haberde kıdem tazminatına ilişkin öngörülen düzenlemelerin, geçen yıl Temmuz ayında basına sızdırılan "KıdemTazminatının işçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı" olduğu ortaya çıktı. Ancak Bakanlık, bir yıl süre zarfında taslağa, öngördüğü yeni bir maddeyi daha soktuğu görülüyor O da, kurulacak fon için işçiden de kesinti yapılacak olması. 'Ekonomi troy kası'hazırladı Taslağın, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten oluşan 'Ekonomi troykası'nın hazırladığı ortaya çıkmıştı.


Taslağın TÜSİAD, MÜSİADTOBB'un talepleri doğrultusunda hazırlandığı, tartışılan maddelerin bu kuruluşlann raporlarında yer aldığı belirlenmişti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, taslaktan haberinin olmadığını belirterek, "Birileri işgüzarlık yapıyor, sonunda faturası bana çıkıyor" demişti. Gözden kaçırılan madde Geçen hafta basına yansıyan haberde öngörülen düzenlemelerde kamuoyu önünden kaçınlan maddelerden biri ise kıdem prim oranı. 'Ekonomi troykası'nın hazırladığı taslakta, mevcut düzenlemede bir işçi 12 aylık çalışması karşılığında I aylık brüt kazancı oranında kıdem tazminatı alıyor Bunun işverene aylık maaliyeti bir işçi maaşının yüzde 8.33'üne denk geliyor Kıdem tazminatının fonu taslağında bu oran yüzde 4'e düşürülüyor Brüt maaşı 1200 TL olan bir işçi için I yıllık çalışma karşılığında işveren aylık olarak 99.96TL ödeme yapıyor. Fona devredilmesi halinde bu miktar 48 TLye düşüyor Bu | bir işçinin en az yüzde 52 hak kaybı yaşayacağı anlamına geliyor

Madde 9- (1) Bu Kanun kapsamına girenler, a) Bireysel kıdem hesabından para çekme haklarını ilk kez kullanırken, bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl sigortalılık süresini doldurmaları ve adlarına 3600 prim ödeme gün sayısı tahakkuk ettirilmesi, b)    Bireysel kıdem hesabından para çekme haklarını ikinci ve sonraki kullanmalarında ise son kullanımdan sonra bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre adlarına 1800 prim ödeme gün sayısı tahakkuk ettirilmesi, c)Konut edinmeleri, şartıyla bireysel kıdem hesabında biriken tutarın yarısını çekmeye kazanırlar.


Zamanaşımı Madde 11-(1) Kıdem tazminatı tutarının tamamının çekilmesine hak kazanıldığı tarihten itibaren on yıl içinde şirkete başvurarak kıdem tazminatının ödenmesini talep etmeyen işçi veya kanuni mirasçılar hakkı zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğramış tular Şirket tarafından on beş işgünü içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır.      Kıdem tazminatı sisteminde 15 yıllık sigortalılığını dolduran ve 3600 gün primi tahakkuk ettirilen çalışan, biriken tutarın yarısını çekebilecek, ikinci kez çekmek istediğinde ise, son kullanımdan itibaren 1800 gün geçmiş olması gerekecek. Ev almak istemesi durumunda da fondaki birikiminin yarısını çekebilecek.


Hak kazanılan kıdem 10 yıl boyunca talep edilmezse, hesapta biriken Maliye Bakanlığı'na aktarılacak. Yani çalışan tazminata hak kazandıktan sonra 10 yıl boyunca bir girişimde bulunmazsa birikimi kamuya geçecek. ? Bireysel Kıdem Hesabı Danışma Kurulu madde 13- (1) (...) Bireysel Kıdem Hesabı Danışma Kurulu kurulmuştur. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü ile üç işveren ve üç işçi temsilcisinden oluşur. MADDE 15- (1) (...) İşsizlik sigortası primi, (...) binde beş işveren ve bind beş devlet payı olarak alınır.


Not: Örnek göstermek açısından birkaç maddede eşleşme yapılmıştır. I "Bireysel Kıdem Hesabı Danışma Kurulu" adını taşıyacak yapıda, Çalışma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 3 işçi ve 3 işveren temsilcisi bulunacak.) İşverenin primi yüzde 2'den nde 5'e, devletin payı payı da yüzde 1'den binde 5'e düşürülecek.

2.9.2013

 

 

GÜNDEM