ffa41
Basın-Aydınlık-Türk-İşte hesaplar şaştı, Olağanüstü Genel Kurul kararı rafa kalktı


Türk-İş Konfederasyonu yönetimi, 29 Haziran'da yapma kararı aldığı Olağan üstü Genel Kurul için Seçim Kurulu'na yasal süre içerisinde müracaat yapmadı. Yönetim Kumlu tarafından karar defteri yerine bir kâğıda yazılan Olağanüstü Genel Kurul karan ve Denetleme Kurulu kararlan yasal süreyi aştığı için hükmünü kaybetmiş oldu. Türk-İş Konfederasyonu'nun son Olağan Genel Kurul'undan kısa bir süre sonra başlayan tartışmalar, sendikalar yasasıyla ilgili. Genel Başkan Mustafa Kumlu'nun Başbakanla yaptığı gizli protokolle doruğa çıktı.


Yönetimde Kumlu'nun yanında Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar yer alırken, diğer 3 yönetici Pevrul Kavlak, Ergün Atalay ve Nazmi Irgat da birlikte hareket etme karan aldı. Ancak Türk-lş yönetiminin olağanüstü kararını alma çalışmasında bir diğer önemli etken de 21. Olağan Genel Kurul'la ilgili açılan iptal davası idi. Bu konuda davaların geri çekilebileceği hesaplarına göre alman Olağanüstü Genel Kurul kararı hep hazır tutuldu. Önce Başkan Mustafa Kumlu istifa etmesi için ikna edilmeye çalışıldı. Kumlu'nun istifayı kabul etmemesi üzerine de Olağanüstü Genel Kurul için çalışmalar başlatıldı.Tekgıda-İs'te beklenmeyen durum

Fakat 21. Olağan Genel Kurul'un tüm sonuçlarıyla iptali için açılan davanın geri çekilmesinde hesaplar tutmadı. Tek Gıda-lş Sendikası yönetimindeki 3 muhalif yöneticiye güvenilmişti. Orada da ağırlığı Genel Başkan Mustafa Türkel'in ele geçirmesi-ve Genel Sekreter Mecit Amaç'ın Disiplin Kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılması sonucu işler tersine döndü. Tüm bu  hesapların ardından ayrı bir kâğıda yazılan Türk-îş Denetleme Kurulu raporu ve Yönetim Kurulu kararları, karar defterine işlenmedi. Türk-İş, şimdi Temmuz ayı başında bilirkişinin incelemesiyle birlikte mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Böylece ya 21. Olağan Genel Kurul, aidat ödeyen gerçek üyeler üzerinden hesaplanan delege sayılarıyla yenilenecek ya da mevcut yönetim, süresinin sonuna kadar devam edecek.

17.6.2013

 

 

GÜNDEM