ffa41
BİLİM İNSANLARI: HİÇBİR İŞİN KADERİNDE ÖLÜM YOK

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin öğretim üyeleri Soma’da yaşanan işçi katliamı ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada “Unutulmamalıdır ki, uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındığı takdirde iş kazası ve meslek hastalıkları önlenebilecektir. Yapılan hiçbir işin kaderinde ölüm olmadığı gibi, çalışırken yaşamını kaybetme riski ile karşı karşıya bırakılan insanların yaşama hakları ellerinden alınmaktadır” dedi.


Açıklamanın Tam Metni

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan trajik maden kazasının ardından, öncelikle yaşamını kaybeden emekçilere rahmet, aileleri ile toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizde son yıllarda sıklıkla yaşanan ve çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan büyük iş kazalarının nedenlerine dikkat çekmek ve acil çözüm talep etmek, Türkiye’deki üniversitelerde çalışma hayatı üzerinde eğitim veren, araştırma ve diğer bilimsel etkinliklerde bulunan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mensubu öğretim elemanları açısından insanî ve akademik bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yaşanan kazanın üzerinden geçen uzunca zamana rağmen hala madende kaç işçinin olduğu konusunda net bir rakamın verilmemesi, medyada 15 yaşında bir çocuğun madende olduğu yönünde bilgiler akıllara pek çok soruyu getirmektedir. Güvencesiz, sendikasız çalıştırma biçimlerinde ve alt işveren uygulamalarında son yıllarda yaşanan hızlı artış, işçi ölümlerinin artmasının önemli nedenleri arasındadır. Özellikle devletin maden işletmelerini özelleştirmesinin ardından madenlerde yaşanan iş kazalarında gözlenen artış, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan maden işkolunda taşeronlaşmanın yaygınlaşması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı çalışma ortamlarının sağlanmaması büyük iş kazalarına ve çok sayıda işçinin hayatına mal olmaktadır.

 

Anayasa’da ve taraf olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınmış olan yaşam hakkı ve sağlık hakkının ayrılmaz bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin işverenlerce eksiksiz alınması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerlerini etkin denetimi ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde sadece caydırıcı nitelik taşımayan idari para cezası ile yetinmeyerek, gerek görülen hallerde işin durdurulması ve/veya işyerinin kapatılması yaptırımlarına başvurulması, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan ihlaller ile orantılı yaptırımların uygulanması, işçi sendikalarının iş sağlığı ve güvenliği alanında aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alındığı takdirde iş kazası ve meslek hastalıkları önlenebilecektir. Yapılan hiçbir işin kaderinde ölüm olmadığı gibi, çalışırken yaşamını kaybetme riski ile karşı karşıya bırakılan insanların yaşama hakları ellerinden alınmaktadır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarını, konunun uzmanlarını ve sendikaları iş sağlığı ve güvenliği alanında koşulların iyileştirilmesi için gereken her türlü işlemi yapmak, önlemi almak, denetimleri etkin ve sıklıkla yerine getirmek, denetim sonucunda yapılan önerilerin uygulanmasını sağlamak, işçilerin güvenli çalışma ortamlarında, insan onuruna yaraşır iş kavramına uygun işlerde çalışmalarını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaya acilen çağırıyor, alanın akademisyenleri olarak her türlü desteği vereceğimizi de belirterek, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

 

 

 

İmzacılar

 

Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Sedat Murat (İstanbul Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan (Muğla Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Serpil Karakoç Aytaç (Uludağ Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. A. Çiğdem Kırel (Anadolu Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar (Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Alpay Hekimler (Namık Kemal Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yılmaz Özkan (Sakarya Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Hatice Erol (Adnan Menderes Üniversitesi, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mesut Gülmez

Prof. Dr. Yusuf Alper

Prof. Dr. Fevzi Demir

Prof. Dr. Gülay Toksöz

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek

Prof. Dr. Aysen Tokol

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Prof. Dr. İlkay Savcı

Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca

Prof. Dr. Coşkun Saraç

Prof. Dr. Banu Uçkan

Prof. Dr. Faruk Sapancalı

Prof. Dr. Müjdat Şakar

Prof. Dr. Zeki Erdut

Prof. Dr. Özlem Zeybek Işığıçok

Prof. Dr. Sevda Demirbilek

Prof. Dr. Tijen Erdut

Prof. Dr. Tunç Demirbilek

Prof. Dr. Hakan Keser

Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler

Doç. Dr. Aziz Çelik

Doç. Dr. A. İlhan Oral

Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu

Doç. Dr. Betül Altuntaş

Doç. Dr. Betül Urhan

Doç. Dr. Fatma Kocabaş

Doç. Dr. Dilek Baybora

Doç. Dr. Aşkın Keser

Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir

Doç. Dr. Zerrin Sungur

Doç. Dr. Burcu Kumbul Güler

Doç. Dr. H. Şebnem Seçer

Doç. Dr. İlknur Kılkış

Doç. Dr. Meltem Delen

Doç. Dr. Özlem Çakır

Doç. Dr. Pirali Kaya

Doç. Dr. Recep Kapar

Doç. Dr. Serap Özen

Doç. Dr. Selmin Kaşka

Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu

Doç. Dr. Şelale Uşen

Doç. Dr. Şenay Gökbayrak

Doç. Dr. Umut Omay

Yrd. Doç. Dr. Şenol Baştürk

Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin

Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk

Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli

Yrd. Doç. Dr. Doğa Sarıipek

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Erdoğan

Yrd. Doç. Dr. Elif Tuğba Doğan

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Hakan Koçak

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz

Yrd. Doç. Dr. Memet Zencirkıran

Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Ongan

Yrd. Doç. Dr. Salih Dursun

Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp

Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yiğit

Dr. Emre Kol

Dr. Osman Tezgel

Dr. Utku Balaban

Arş. Gör. Ahmet Gökçe

Arş. Gör. Akın Özdemir

Arş. Gör. Arzu Özsoy

Arş. Gör. Ayça Güzel

Arş. Gör. Ayşe Gözde Koyuncu

Arş. Gör. Ayşenur Öktem Özgür

Arş. Gör. Barış Koyuncu

Arş. Gör. Bilge Cengiz

Arş. Gör. Burak Faik Emirgil

Arş. Gör. Büşra Halis Öztürk

Arş. Gör. Ceyhun Güler

Arş. Gör. Cihan Durmuşkaya

Arş. Gör. Denizcan Kutlu

 

Arş. Gör. Duygu Demirsat Köleoğlu

Arş. Gör. E. Deniz Ela

Arş. Gör. Ebru Kanyılmaz Polat

Arş. Gör. Efe Çınar

Arş. Gör. Elif Hacısalihoğlu

Arş. Gör. Feyza Turgay

Arş. Gör. Gözde Soysal

Arş. Gör. Gözde Sümer

Arş. Gör. Halil Balcı

Arş. Gör. Hilmi Etci

Arş. Gör. Hüseyin Sevgi

Arş. Gör. M. Seyyid Yelek

Arş. Gör. Mavis Yıldırım

Arş. Gör. Nail Dertli

Arş. Gör. Nuray Turan

Arş. Gör. Nursel Durmaz

Arş. Gör. Olcay Besnili Memiş

Arş. Gör. Onur Metin

Arş. Gör. Onur Can Taştan

Arş. Gör. Ömer Ceylan

Arş. Gör. Ömer F. Özdemir

Arş. Gör. Özal Çiçek

Arş. Gör. Samet Yaşar

Arş. Gör. Seher Demirkaya

Arş. Gör. Selcan Peksan

Arş. Gör. Serhat Özgökçeler

Arş. Gör. Sevda Köse

Arş. Gör. Seyran Gürsoy

Arş. Gör. Şafak Tartanoğlu

Arş. Gör. Taylan Akgül

Arş. Gör. Tuğba Güner

Arş. Gör. Umut Denizli

Arş. Gör. Uygar Ekim İçmez

Arş. Gör. Yasemin Arı

sendika.org

 

GÜNDEM