ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İZMİR ÇEVRE BELEDİYELER ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR ÇEVRE BELEDİYELER ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şube’nin 12. Olağan Genel Kurulu 22 Haziran 2021  Salı  günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Mermerli Mahallesi 1420 Sokak No:6 Menemen/İzmir  adresindeki Rüya Düğün Salonları Arena Salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 29 Haziran  2021 Salı günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

İzmir Çevre Belediyeler Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konukların tanıtımı ve konuşmaları

5-Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

6-Kurulların seçimi;

    a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

    b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

    c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

    d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

7-Kapanış

                       

İlan yayın Tarihi:02.06.2021

 

GÜNDEM