ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ORDU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

ORDU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2020 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Grand Tesk Hotel Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No:330 Ordu adresindeki Grand Tesk Hotel toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 29 Mart 2020 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Ordu Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

              

  1. Yoklama ve açılış
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
  5. Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)
  6. Kurulların seçimi;

        a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

        b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

        c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

        d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

7.Kapanış

    

İlan yayın Tarihi.24.02.2020                   

 

GÜNDEM