ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI NİĞDE ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

NİĞDE ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

 

Belediye-İş Sendikası Niğde Şube’nin 5. Olağan Genel Kurulu 11.01.2015 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Cumhuriyet Meydanı Niğde Adresindeki Grand Hotel toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18.01.2015 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

 

 

Belediye-İş Sendikası

Niğde Şube Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

G Ü N D E M:

              

1.                  Yoklama ve açılış

2.                  Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3.                  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.                  Genel Başkanın Konuşması

5.                  Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6.                  Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7.                  Kurulların seçimi;

a.                  Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.                 Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.                  Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.                 Genel Merkez üst kurul delegeleri

8.         Kapanış

                       

İlan Başlangıç Tarihi:19.12.2014

 

GÜNDEM