ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI KÜTAHYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

KÜTAHYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Kütahya Şube’nin 11.Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Kütahya-Afyon Çevre yolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi Haymeana Caddesi No:51 Kütahya adresinde Grand Çınar Oteli Konferans Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 06 Temmuz 2021 Salı günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

Kütahya Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

              

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konukların tanıtımı

5-Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

6-Kurulların seçimi;

 a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

 b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

 c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

 d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

7-Kapanış

 

İlan Yayın Tarihi:08.06.2021 

 

GÜNDEM