ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI KONYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

KONYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Konya Şube’nin 12. Olağan Genel Kurulu 26 Eylül 2021 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:58 Selçuk/Konya adresindeki Ramada Otel Toplantı Salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 05 Ekim 2021 Salı  günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Konya Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

 

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konukların tanıtımı

5-Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

6-Kurulların seçimi;

  a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

  b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

  c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

  d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

7-Kapanış

 

İlan Tarihi:01.09.2021  

 

GÜNDEM