ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İZMİR 3 NOLU İZBETON ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR 3 NOLU İZBETON ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

 

Belediye-İş Sendikası İzmir 3 Nolu İzbeton Şube’nin 1. Olağan Genel Kurulu 14.06.2015 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Vali Hüseyin Öğütcen Cad. No:2 Balçova/İzmir adresindeki İzmir Balçova Termal Hotel Kardelen toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 21.06.2015 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

 

 

Belediye-İş Sendikası

İzmir 3 Nolu İzbeton Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

             

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konukların tanıtımı ve konuşmaları

5-Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

6-Kurulların seçimi;

a)Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b)Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c)Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d)Genel Merkez üst kurul delegeleri

7-Kapanış

                             

                     

 

29.5.2015                    

 

GÜNDEM