ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İZMİR 1 NOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR 1 NOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası İzmir 1 Nolu Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 28 Ocak 2018 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Huzur Mah. Mithat Paşa Cad. 447/A Narlıdere/İzmir adresindeki Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Sahnesi toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 04 Şubat 2018 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

1) Yoklama ve açılış

2)Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)Genel Başkanın Konuşması

5)Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6)Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7)Kurulların seçimi;

a.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.Genel Merkez üst kurul delegeleri

8)Kapanış

           

İlan Yayın Tarihi: 09.01.2018           

 

GÜNDEM