ffa41
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI BOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI BOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Bolu Şube’nin 10. Olağan Genel Kurulu 13 Eylül 2020 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Paşaköy Mah.Eski İstanbul Cad. No:73 BOLU adresindeki Bolu Hampton By Hilton toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 20 Eylül 2020 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Bolu Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

              

  1. Yoklama ve açılış
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
  5. Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)
  6. Kurulların seçimi;
  1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
  2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri
  3. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri
  4. Genel Merkez üst kurul delegeleri

7.Kapanış

                       

Yayın tarihi:24.08.2020

 

GÜNDEM